Panevėžio apskrities fotografija periodinėje spaudoje, leidiniuose ir atvirukuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Panevėžio apskrities fotografija periodinėje spaudoje, leidiniuose ir atvirukuose
Alternative Title:
Photography of Panevėžys district in periodical press, various publications and postcards
In the Book:
Iš Panevėžio praeities: fotografijos kontekstas ir paveldas / sudarytoja Zita Pikelytė. Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2006. P. 123-139
Keywords:
LT
Periodika; Leidiniai; Parodos.
EN
Periodical press; Editions; Exhibitions.
Summary / Abstract:

LTIki Pirmojo pasaulinio karo Panevėžio ir jo apskrities vaizdų galima aptikti tik atvirukuose, periodinėje spaudoje ar fotografijų albumuose. Ir Panevėžio fotografijai, visai Lietuvos fotografijos istorijai reikšmingas 1899 m. sudarytas carinių Lietuvos mokyklų fotoalbumas „Iš albumo Sergijevskiui“. Panevėžio fotografijos istorijai taip pat svarbi ir miesto dūmos nario J. Kozakevičiaus penkių atsiminimų knygų „Amžiaus kronika“ – vienintelis tokio pobūdžio kūrinys apie XIX a. pab.–XX a. pr. Panevėžio gyventojus, įvairias organizacijas, kultūrą ir kitą. Atsiminimai iliustruoti Pugačevskio ir kitų autorių fotografijomis. Tarpukario laikotarpiu fotografijų skaičius periodinėje spaudoje ir kitose laidiniuose pastebimai padidėjo. Tačiau spaudos fotografijos likimas priklauso nuo pačios spaudos kritimų ir smukimų, o šie – nuo laiko vėjų, nuo laisvės-nelaisvės situacijos. Todėl spaudos ir fotografijos gausėjimas XX a. pr. buvo ne kartą nutraukiamas. 1965 m. Panevėžyje įkurto fotoklubo dėka suaktyvėjo fotografijos parodinė veikla. 1971 m. įkūrus Lietuvos fotografijos meno draugijos Panevėžio skyrių, buvo sudarytos sąlygos „organizuoti meninės fotografijos kūrėjus, skatinti jaunus fotomėgėjus, populiarinti fotografijos meną“. Fotografijos leidinių Panevėžio regione labai padaugėjo tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Apie Panevėžio apskrities fotografus ne tiek jau daug rašyta. Vienas pirmųjų pradėjęs šią temą V. Juodakis savo disertacijoje „Lietuvos fotografijos istorijos bruožai iki 1940 m.“ (1973) ir leidinyje „Lietuvos fotografijos istorija 1864–1940“ (1996). Vėliau rašė D. Junevičius, Z. Pikelytė, šio pranešimo autoriai ir kt. Apie Panevėžio apskrities fotografiją periodinėje spaudoje, leidiniuose ir atvirukuose šis pranešimas yra pirmasis.

ENUntil the World War I, the views of Panevėžys and its district are found only in postcards, periodical press or in the albums of original photography. The album of tsarist Lithuanian schools “From the Album for Sergijevskij” issued in 1899 is significant fact not only for the history of Panevėžys photography, but also for all the history of Lithuanian photography. In the interwar period, the number of photos in periodical press and other publications increased significantly. However, the fate of press photography was highly dependant on the downfalls of the press, which resulted from the freedom situation. Therefore, the increase in press and photography was terminated on a number of occasions in early 20th century. Organising of photograph exhibitions became more active due to establishment of a photography club in Panevėžys in 1965. After the Panevėžys branch of the Lithuanian Art Photography Association was opened in 1971, positive changes were capacitated, such as “organising creators of art photography all together, promoting young photographers and popularizing the art of photography.” Marked increase in the number of photography publications in the Panevėžys region was observed after restoration of the Lithuanian independence. A few publications about Panevėžys region photographers exist. One of the first ones to start writing such topics was V. Juodakis in his dissertation “Features of Lithuanian photography history up till 1940” (1973) and his publication “History of Lithuanian photography 1864–1940” (1996).

ISBN:
9955964367
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4448
Updated:
2013-04-28 16:04:51
Metrics:
Views: 1
Export: