Elektros energijos raida Šiauliuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elektros energijos raida Šiauliuose
In the Journal:
Mokslo ir technikos raida Lietuvoje. 2012, t. 16, p. 41-51. 16-osios mokslo istorikų konferencijos, įvykusios Vilniuje 2012 m. gruodžio 6 d., pranešimai
Keywords:
LT
Elektra; Elektrinės; Energetika; 19 amžius; 20 amžius; Šiauliai.
EN
19-20th century; Electricity; Electricity powerhouse; Energetics; Energy economics; Šiauliai.
Summary / Abstract:

LTPirmoji elektrinė Šiauliuose buvo įrengta 1892 metais Bagdono Oginskio valdomame Rietavo dvare. Apšvietimas buvo įrengtas dvaro rūmuose ir parke, vėliau – Rietavo bažnyčioje, dvaro ūkiniuose pastatuose ir turtingų miestiečių namuose. Elektros energijos panaudos poreikis augo, ypač fabrikai buvo suinteresuoti elektros teikiama nauda. 1918 metais elektros generatorius buvo įrengtas Šiaulių geležinkelio depe. Čia gaminama elektra buvo naudojama geležinkelio stoties ir aplinkinėms gatvėms apšviesti. 1923 metais užsienio kapitalo lėšomis netoli Šiaulių, Bačiūnuose, greta Rėkyvos ežero, buvo pastatyta galinga elektrinė, užtikrinusi elektros tiekimą Šiaulių miesto gyventojams. Tai buvo pirmoji ir vienintelė didelė elektrinė Lietuvoje. Ilgainiui elektros energijos poreikis Šiauliuose ir aplinkiniuose miestuose augo, todėl pradėta svarstyti galingesnės elektrinės statybų galimybė. 1940 metais Rėkyvos durpyne pradėjo veikti nauja elektrinė. 1956 metais suformavus elektros energijos tiekimo liniją Petrašiūnai–Panevėžys–Rėkyva, o Kauno ir Šiaulių elektrines sujungus lygiagrečiam darbui, prasidėjo Lietuvos energetikos sistemos kūrimas. 1959–1964 metais buvo suformuota Šiaulių–Jelgavos elektros energijos tiekimo linija. Energetikos projektai Šiauliuose sėkmingai buvo vystomi visą XX a. 2012 metais buvo žengtas dar vienas „Šiaulių energijos“ žingsnis: atidaryta Šiaulių termofikacinė elektrinė.

ENThe first Šiauliai power plant was opened in 1892 in the manor of Rietavas run by Bagdonas Oginskis. The illumination was installed in the manor house and in the park, later it was also set in Rietavas’ church, outhouse of the manor and in the houses of rich citizens. The need for the electricity was increasing and factories were interested in the benefits provided by the electric power. In 1918 electrical generator was installed in Šiauliai railway depot. This generated electricity was used for the illumination of railway station and surrounding streets. In 1923 under the funds of foreign capital a new powerful plant was built near Šiauliai, in Bačiūnai, close to the Rėkyva Lake ensuring power supply to Šiauliai residents. It was the first and the only one large power plant in Lithuania. Eventually the need for electricity in Šiauliai and surrounding cities started to grow; therefore, the idea to build an even more powerful plant was brought. In 1940 a new power plant was opened in Rėkyva Peatland. Creation of the Lithuanian energy system was started after the formation of supply line of electricity between Petrašiūnai, Panevėžys and Rėkyva in 1956, and when Kaunas and Šiauliai power plants were joined for the parallel work. In 1959-1964 a new line of electricity supply was formed between Šiauliai and Jelgava. In Šiauliai, electricity projects were successfully developed during the whole XX century. In 2012 Šiaulių energija have taken another step and opened combined heat and power plant of Šiauliai.

ISSN:
2029-1566
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44453
Updated:
2018-03-01 18:51:15
Metrics:
Views: 1
Export: