Problems' analysis of home management’s improvement at the Mykolas Romeris university

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Problems' analysis of home management’s improvement at the Mykolas Romeris university
Alternative Title:
Vidaus valdymo tobulinimo Mykolo Romerio universitete problemų analizė
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2012, Nr. 21 (32), p. 76-94
Keywords:
LT
Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTGlobalizavimo procesai, žinių visuomenės plėtra pakeitė universitetų veiklos sąlygas ir kelia jų valdymui naujus reikalavimus. Naujus reikalavimus universitetams kelia suinteresuotos grupės – studentai, darbdaviai, valstybės institucijos, visuomenė. Konkurencija aukštojo mokslo srityje, nauji iškilę iššūkiai lėmė tai, kad universitetai pertvarko savo valdymą. Straipsnio tikslas yra ištirti vidaus valdymo tobulinimo problemas Mykolo Romerio universitete (MRU). Lietuvos aukštojo mokslo institucijose vyksta esminės permainos. Aukštojo mokslo valdymo pokyčiai sudaro sąlygas, kad universitetai siektų aktyvesnio bendradarbiavimo su visuomene, būtų atsakingi už savo programas, darbuotojus ir išteklius, o valstybės taptų aukštojo mokslo politikos formuotojomis. Kintančios universitetų funkcionavimo sąlygos lemia tai, kad joms būtinas strateginės krypties valdymas, o orientuojantis į klientų poreikius – valdymas grindžiamas marketingo idėja. Straipsnyje pateikiami projekto „Vidaus valdymo tobulinimas Mykolo Romerio universitete“ darbo grupės narių atliktos MRU stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių (SSGG) analizės rezultatai. Vidinių veiksnių sąrašas parengtas išanalizavus gerąją užsienio universitetų patirtį. Atlikus politinių, ekonominių, socialinių ir technologinių veiksnių (PEST) analizę buvo suformuotas išorinių veiksnių (galimybių ir grėsmių) sąrašas. Baigiamajame situacijos analizės etape buvo sudarytos koreliacinės matricos, kuriose analizuojama pranašumų ir galimybių bei grėsmių, taip pat trūkumų ir grėsmių bei galimybių koreliacija.Reikšminiai žodžiai: Aukštojo mokslo valdymo reforma; Darbo rinka; SSGG analizė; Universitetas; Labour market; Reform of higher education's amnagement; Reform of higher education's management; SWOT analysis; University's strategy.

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44436
Updated:
2021-02-09 19:11:11
Metrics:
Views: 18
Export: