Elektroninės komercijos poveikis valstybės ekonomikai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elektroninės komercijos poveikis valstybės ekonomikai
Alternative Title:
Economic impact of e-commerce
Keywords:
LT
E komercija; E verslas; Ekonominis poveikis; Elekroninė komercija; Marketingas; Valstybė.
EN
E business; E-commerce; Economic impact; Electronic commerce; Marketing; State.
Summary / Abstract:

LTInternetas tapo būtinu veiksniu valstybės ekonomikoje ir net globalioje ekonomikoje. Kadangi šalys tęsia ekonominės krizės pasekmių likvidavimą, jos turi ilgalaikėje strategijoje įžvelgti saugaus ekonomikos augimo susidarymą, o internatas prisideda prie ekonomikos augimo kelias būdais: sudarydamas galimybes įmonėms padidinti efektyvumą, sutaupydamas klientų pinigines lėšas ir atrasdamas galimybę padidinti disponuojamas pajamas. Tyrimo tikslas – nustatyti elektroninės komercijos įtaką valstybės ekonomikai. Kaip parodė elektroninio verslo ir elektroninės komercijos sampratos analizė, elektroninė komercija yra tik viena iš e. verslo dalių, kuri apima visas santykių, susijusių su tarptautinių ir nacionalinių sandorių sudarymo būdu, rūšis. Be to, elektroninė komercija turi didžiausią įtaką organizacijoms ir vartotojams ir yra svarbiausia vertės kūrimo veikla, kurią e. verslas gali vystyti. Remiantis pateikta išorinės aplinkos analize, 63,6 proc. Lietuvos gyventojų naudojasi internetu. Lietuva pasaulio kontekste interneto įsisavinime yra teigiama linkme besivystanti valstybė. Dažniausiai internete gyventojai skaito naujienas, laikraščius, ryšius, ieško informacijos apie prekes ar paslaugas. Lietuvoje 2011 metais įmonių, turinčių internetinius tinklalapius buvo 67,7 proc. Tai rodo, kad įmonės supranta aukšto interneto panaudojimo svarbą įmonės veikloje, nuo kurio tiesiogiai priklauso įmonės augimo sparta. Pasaulinės tendencijos atskleidžia, kad interneto panaudojimas įmonės veikloje, ypač e. komercijos, tik didės, bei didins interneto indėlio augimą bendrajame vidaus produkte.

ENThe Internet became an essential factor in a state's economy and even in the global economy. As states are still continuing the liquidation of outcomes of the economic crisis, they shall discover the formation of the secure economic increase in a long-term strategy. The Internet contributes to the increase of economy in the following ways: allowing companies to increase their efficiency, saving client's money and discovering a possibility to increase the disposable income. An aim of the research is to determine the influence of electronic commerce to the state's economy. As the analysis of the concept of electronic business and electronic commerce has shown, e-commerce is only one part of e-business that include all kinds of relationship related to the ways in which international and national agreements are made. Moreover, e-commerce has the highest influence to organisations and consumers and is the most important activity of value creation that may be developed by e-business. According to the provided analysis of the external environment, 63.6 % of Lithuanian residents use the Internet. In the world's context of mastering the Internet, Lithuania is a positively developing state. Usually, residents use the Internet for news, newspapers, communications, and search of information about goods and services. In 2011 in Lithuania, 67.7 % of companies had their own web pages. It shows that companies are aware of high importance of the Internet use in company's activities because it directly influences the rapidness of company development. Global tendencies reveal that the use of the Internet in company activities, and especially in e-commerce, is going to increase and, therefore, it will increase the Internet's contribution to the gross domestic product.

ISSN:
1822-6736
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44432
Updated:
2017-04-14 10:18:25
Metrics:
Views: 14
Export: