Neuromarketingas reklamose. Kauno Laisvės alėjos atvejis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neuromarketingas reklamose. Kauno Laisvės alėjos atvejis
Alternative Title:
Neuromarketing advertisements. Kaunas Avenue of Freedom case
Keywords:
LT
Focus grupės diskusija; Kaunas; Kauno laisvės alėja; Neuromarketingas; Neuromarketingas reklamose; Reklama; Reklamos; Vartotojų elgsena.
EN
Advertisement; Advertising; Consumers behaviour; Focus group discussion; Kaunas; Kaunas Liberty Avenue; Neuromarketing; Neuromarketing advertisements.
Summary / Abstract:

LTVartotojų poreikiai vis įvairesni, o juos norinčių patenkinti vis daugėja, todėl neišvengiamai atsiranda konkurencija, kuri skatina reklamos įvairovę. Kad vartotojai reklaminiame triukšme pastebėtų būtent tai, ką reikia, galima pasitelkti neuromarketingą, kuris padeda labiau suvokti pirkėjų elgseną ir tai, kas ją nulemia. Tyrimu siekiama nustatyti kaip taikomi neuromarketingo principai reklamose Kauno Laisvės alėjoje. Buvo taikytas kokybinis tyrimo metodas – focus grupės diskusija. Šios diskusijos dalyviams buvo rodomos skirtingos reklamos iš Kauno Laisvės alėjos, suskirstytos į tris grupes: vitrinas, stendus ir plakatus. Kadangi vizualinė reklama labiau suaktyvina dešinįjį smegenų pusrutulį, tokia reklama susilaukia didesnio dėmesio, o reklamoje pamačius skaičius kairysis pusrutulis nurungia vaizdinių reklamų sukurtas emocijas ir labiau paskatina vartotoją apsilankyti parduotuvėje. Taigi, svarbus ne tik dėmesio atkreipimas, kuris susijęs su emocija, bet ir loginis mąstymas, kai vartotojas vertina reklamoje pateiktą informaciją su išreikšta idėja. Labai gerai dėmesį reklamoje patraukia kuklumas. Šūkis ar pavadinimas ir stilizuotas piešinys sudomina žmogų ir skatina domėtis toliau reklamuojamu objektu net jei informacija reklamoje nepateikta. Kai reklama paveikia tik dešinįjį smegenų pusrutulį, vartotojas gali likti nesupratęs, kas buvo reklamuojama. Reklama, kurioje naudojama mažiau spalvų, reklaminių užrašų, prekių pavadinimų, o akcentuojami prekių pavyzdžiai sukelia prabangos asociaciją.

ENNeeds of consumers are increasingly changing and the number of those wanting to satisfy these needs is growing; therefore, these conditions inevitably ensue competition motivating the variety of advertisements. In order for customers to not get lost in the noise of advertising and to notice the particular advertisement, there is a possibility to apply neuromarketing, which helps to better understand consumer behaviour and things motivating it. The aim of the research is to identify how the principles of neuromarketing are used in advertisements of Kaunas Laisvės alėja. The research involved the application of quantitative method, i.e. discussion of focus group. Participants of this discussion were provided with different advertisements from Kaunas Laisvės alėja, which were divided into three groups: window-case, stands, and posters. Since visual advertisements activate the right hemisphere more, such advertisements receive more attention, while numbers in the advertisements activate left hemisphere, it overpowers emotions stimulated by visual advertisements, and increasingly motivates the consumer to visit the shop. Consequently, it is important to draw the attention associated with emotions, but equally important is logical thinking when the consumer assesses the information presented in the advertisement together with the expressed idea. Clever way to draw attention is to be modest. Slogan or name and stylized image interest the person and motivate him/her to get more information on the advertised object, even though it is not included in the advertisement. When the advertisement stimulates only the right hemisphere, the consumer may be left without understanding what exactly was advertised. The advertisement with less colours, advertising notes and names of products, and including examples of products is associated with luxury.

ISSN:
1822-6736
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44430
Updated:
2018-02-26 22:40:12
Metrics:
Views: 11
Export: