Visuotinis pažangos indeksas. Praktinis taikymas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Visuotinis pažangos indeksas. Praktinis taikymas
Alternative Title:
Universal progress index. Practical approach
Keywords:
LT
Praktinis taikymas; Rodikliai; Visuotinis pažangos indeksas; Vystymas.
EN
Development; Indicators; Practical approach; Universal progress index.
Summary / Abstract:

LTPanaikinus pagrindinius šalies vystymąsi vertinančių rodiklių trūkumus ir papildžius juos naujais komponentais įmanoma sukurti kompleksinį šalies vystymąsi vertinantį indeksą. Tyrimo tikslas – taikant naują metodologiją ištirti pasirinktų valstybių išsivystymą. Siekiant suformuoti naują valstybės pažangos vertinimo instrumentą, atsižvelgiama į tokius plačiai naudojamų indeksų pagrindinius trūkumus, kaip gamtinės aplinkos pokyčių neįvertinimas, pajamų nelygybės problemos ignoravimas, įtraukiant rodiklius, vertinančius gamtinės aplinkos bei politinės aplinkos dimensijas. Visuotinis pažangos indeksas (VPI) yra alternatyvus šalies pažangos lygio vertinimo matas, integruojantis platų ekonominių, socialinių, politinių bei aplinkos dedamųjų spektrą. VPI sudaro ekonominė, socialinė, gamtinės aplinkos bei politinė dimensijos. VPI skaičiavimo atskaitos pradinis taškas – 1975 m. statistiniai duomenys. Indeksas straipsnyje taikomas penkioms išsivysčiusioms šalims – JAV, JK, Japonijai, Vokietijai ir Norvegijai. Nustatyta, kad tiriamuoju laikotarpiu visose šalyse VPI turėjo didėjimo tendenciją. Periodo pradžioje aukščiausia VPI reikšmė buvo Japonijoje (0,21), žemiausia matoma Norvegijoje (0,08). 2010 m. pažangiausia tirta valstybė pagal VPI indeksaciją yra Norvegija (0,338), o mažiausią rodiklį turi JAV (0,275). Pagrindiniai VPI privalumai yra paprastumas, kompleksinis požiūris į valstybės pažangą, veiksnių, kuriuos ignoruoja kiti šalies vystymąsi vertinantys indeksai, įtraukimas, universalumas ir nepriklausomumas nuo vieno specifinio kintamojo.

ENAs usual and most popular development indicators are being criticized by many scholars, new methodology called Universal Progress index (UPI) is created by author. Development of each country it counts through economic, social, political and environmental spheres. In order to show principles, universality and simplicity of index, it was adapted to five following countries: USA, United Kingdom, Norway, Germany and Japan to show the way in which each of different development background having countries were changing. Index was calculated from 1975 to 2010 to every 5 years period. According to UPI indexation, country is developed if its UPI meaning is not less than 0.2369. This research showed that according to UPI calculations, all countries entered development „zone“ in the years of 1995, while in 2010, the most developed country in research was Norway and least developed – USA comparing with the begging when most developed was Japan and least – Norway. [From the publication]

ISSN:
1822-6736
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44429
Updated:
2017-04-14 09:46:25
Metrics:
Views: 7
Export: