Pragmatische Phraseologismen als Lexikographisches und Übersetzungsproblem

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Pragmatische Phraseologismen als Lexikographisches und Übersetzungsproblem
Alternative Title:
Pragmatic phraseologies – lexicographical and translation problems
In the Journal:
Kalbotyra. 2006, t. 56 (3), p. 100-107
Keywords:
LT
Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami pragmatiniai frazeologizmai, dar kitaip vadinami komunikaciniais frazeologizmais. Jie yra šiuo metu frazeologijos tyrinėtojų dėmesio centre, nors ir yra frazeologijos periferijos vienetai. Būdami heterogeninės semantinės ir sintaksinės struktūros, jie atlieka strateginę socialinės interakcijos funkciją, nes reguliuoja santykius tarp pokalbio dalyvių, suteikdami jiems galimybę kalbant sutaupyti laiko, kas įgalina kalbėtojus tiksliau išreikšti pasakymų turinį, atsargiau ir atsakingiau sudarinėti pasakymų formą, adekvačiau atsakyti į išgirstus pasakymus. Straipsnyje išsakoma būtinybė surinkti vokiečių kalbos pragmatinius frazeologizmus ir nustatyti pilnus ir dalinius jų atitikmenis lietuvių kalboje. Įvardijamos šiame kelyje iškylančios leksikografinės ir vertimo problemos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pragmatiniai frazeologizmai; Socialinė interakcija; Atitikmuo.

ENThe article reviews pragmatic phraseologies, otherwise known as communicational phraseologies. They are currently the focus of attention of researchers of phraseology, even though they are units at the periphery of phraseology. Being of heterogeneous semantic and syntactic structure, they perform a strategic social interaction function, as they regulate the relations between participants in a dialogue, giving them the chance to save time in their conversation, which allows the speakers to express the contents of their discourse better and more carefully, plus it allows them to make their discourse more responsive and more adequate in responding to the remarks addressed to them. The article suggests it is essential that the pragmatic phraseologies of the German language be collected and that full or partial equivalents be found for them in Lithuanian. The article mentions some lexicographical and translation problems that might arise in taking this path.

ISSN:
1392-1517
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4441
Updated:
2018-12-20 23:09:11
Metrics:
Views: 13    Downloads: 3
Export: