Viduramžių raštininko rašto individualumo problemos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viduramžių raštininko rašto individualumo problemos
Alternative Title:
Problems of the idiosyncrasies of the handwriting of medieval writers
In the Book:
Konstantinas Jablonskis ir istorija / sudarė Edmundas Rimša. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2005. P. 65-108
Keywords:
LT
12 amžius; 13 amžius; 14 amžius; 15 amžius; Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami paleografijoje taikomi tyrimo metodai ir kriterijai nagrinėjant viduramžių raštininko raštą (ranką) individualumo požiūriu; svarstomas unifikacijos, nuasmeninimo ir individualumo santykis bei sąryšis viduramžių rašte, aiškinamasi viduramžių raštininko rašto individualumo prigimtis ir pobūdis; nagrinėjama kokią informaciją apie rašiusį teikia individualūs jo rašto požymiai, aptariami veiksniai lėmę vienokį ar kitokį raštininko raštą ir jo individualių požymių prigimtį. Diskutuojami šie klausimai: ar viduramžių raštininko rankos (rašto) individualius požymius lėmė rašiusiojo charakterio savybės, psichofiziniai veiksniai; taigi ar raštas atskleidžia rašiusiojo asmenybę, teikia duomenų apie jo charakterį, psichines savybes? Ar viduramžių raštininko ranka yra pernelyg nuasmeninta, o ją iš jos aplinkos išskiriantys požymiai – unifikuoti, todėl rašiusiojo asmenybės bruožų neperteikia? O gal tie požymiai yra ir unifikuoti, ir individualūs? Kitaip tariant būdami unifikuoti, jie perteikia ne rašiusiojo asmenybę, bet rašto kanoną, o individualūs yra tiek, kiek suteikia informacijos, yra susiję su rašiusiojo gyvenimu, veikla, kartais požiūriu į rašto grafiką. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Grafinis kanonas; Paleografinė literatūra; Unifikacija; Kursyvus raštas; Bastarda.

ENThe paper analyses methods and criteria applied in palaeography to explore the script (hand) of a medieval scribe from the viewpoint of individuality, discusses the proportion and relationship of unification, depersonalisation and individuality in the medieval script, explains the origin and nature of individuality of a medieval scribe's script, investigates what information the individual features of the script provide about the scribe and deals with factors that determined the individual script and the origin of such individuality. The following questions are discussed: Did individual features of the hand (script) of a medieval scribe depend on his character and psychophysical factors, i.e. does the script disclose the personality of the scribe and provide information about his character and psyche? Is the hand of the medieval scribe overly depersonalised and its distinctive features unified, failing to disclose his personality? Or are those features both unified and individual? In other words, being unified, they disclose the script canon rather than the scribe's personality, and are individual to the extent they provide information, are linked with the scribe’s life and activities and sometimes with his approach to the graphics of the script.

ISBN:
9986780640
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/444
Updated:
2013-04-28 15:17:49
Metrics:
Views: 48
Export: