Reflections of disabiliy in Lithuanian media : the case of daily newspaper the "Lietuvos rytas"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Reflections of disabiliy in Lithuanian media: the case of daily newspaper the "Lietuvos rytas"
Alternative Title:
Negalės fenomeno atspindžiai Lietuvos žiniasklaidoje: dienraščio "Lietuvos rytas" atvejis
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2011, Nr. 2 (23), p. 24-36
Keywords:
LT
Negalė; Negalės fenomeno atspindžiai; Žiniasklaida; Dienraštis „Lietuvos rytas“; Socialinis konstruktas.
EN
Disability; Reflections of disability phenomenon; Media; Daily newspaper “Lietuvos rytas”; Social construct.
Summary / Abstract:

LT[...] Mokslinė problema sprendžiama per šiuos probleminius klausimus: kokie negalės fenomeno atspindžiai vyrauja dienraštyje „Lietuvos rytas“ (1995, 2003 ir 2010 metais)? Kokie negalės reprezentavimo pokyčiai atsiskleidžia analizei pasirinktais laikotarpiais (1995, 2003 ir 2010 metais)? Tyrimo tikslas – atskleisti negalės fenomeno atspindžius Lietuvos žiniasklaidoje. Tyrimo objektas – negalės fenomeno atspindžiai dienraštyje „Lietuvos rytas“. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė; turinio (content) analizė. Tyrimui pasirinkti visi 1995, 2003 ir 2010 metais išleisti dienraščio „Lietuvos rytas“ numeriai su priedais. Toks analizuojamų laikotarpių pasirinkimas susijęs su siekiu atskleisti, kaip negalė dienraštyje „Lietuvos rytas“ buvo reprezentuojama prieš Neįgaliųjų metus (1996 m.), Neįgaliųjų metais (2003 m.), o analizei pasirinktais 2010 m. dienraščio straipsniais siekiama atskleisti šiuo metu vyraujančias negalės reprezentavimo tendencijas. Pasirinkimas susijęs su siekiu pastebėti neįgaliųjų asmenų vaizdavimo dienraštyje modelius ir atskleisti negalės fenomeno atspindžių kokybinius pokyčius. Dienraščio „Lietuvos rytas“ analizės metu atsiskleidė sąvokos „invalidas“ kaita: 1995 m. dienraščio numeriuose ši sąvoka buvo dažniausia vartojama žmonėms su negalia įvardyti, o 2003 m. dienraštyje publikuojama vis daugiau straipsnių, kuriuose vartojama sąvoka „neįgalusis“, „negalios ištiktas“. 2010 m. dienraščio straipsniuose šalia žodžių „neįgalusis“, „neįgalumas“ vis dažniau minimos deviantinį elgesį atspindinčios sąvokos , „iškrypėlis“, „grobėjas“, „ištvirkėlis“, „žudikas“, „pamišėlis“ ir pan.[...] 2010 m. neįgalieji reprezentuojami kaip pasyvesni, mažiau matomi, vis rečiau kur nors dalyvaujantys išoriškai. Be to, pastebima tendencija informuoti apie visuomenei žinomų žmonių šeimų, auginančių neįgalius vaikus, patirtį. 2010 m. straipsniuose atsispindi aplinkinių pyktis ir agresija, nukreipta prieš psichiškai neįgalius asmenis, taip pat valstybės aplaidumas, abejingumas neįgaliųjų problemoms. Visais analizei pasirinktais laikotarpiais dienraštyje „Lietuvos rytas“ atsispindi diferencijuotas neįgaliųjų dalyvavimas sporte: sportinė veikla vykdoma uždarame neįgaliųjų rate. Negalė reprezentuojama kaip asmeninė tragedija, kylanti dėl fizinių ar psichologinių organizmo funkcijų sutrikimų, kaip visuomenės normų neatitikimas, išskirtinumas, stigma ir nepakeliama našta pačiam neįgaliajam, skatinanti suicidinę elgseną. Psichikos neįgalieji reprezentuojami kaip patiriantys seksualinę prievartą, negebantys savęs apginti, o fizinė negalė – kaip nelaimingo atsitikimo, mirties priežastis. Psichikos negalė yra stereotipizuojama ir mistifikuojama, straipsniuose traktuojama kaip deviantinės elgsenos priežastis, atsispindi institucionalizacijos ir medikalizacijos aspektai. Dienraščio „Lietuvos rytas“ straipsniuose vyrauja stereotipizuoti ir mistifikuoti negalės fenomeno atspindžiai, tačiau visais analizei pasirinktais laikotarpiais publikuota straipsnių, kuriuose atsiskleidžia sąmoningos ir proaktyvios asmeninės / kolektyvinės neįgaliųjų pastangos atsispirti socialiniam spaudimui, siekti visapusio socialinio dalyvumo ir keisti negalės suvokimą visuomenėje. [Iš leidinio]

ENThe article presents theoretical conceptualization of the phenomenon of disability shall be provided by the article as well as theoretical reasoning of disability as social construct. Reflection on phenomenon of disability in Lithuanian mass-media (in the daily newspaper “Lietuvos rytas”) shall be revealed by following the results of the empirical research and variations in representation of disability during the periods that were selected for the analysis (years 1995, 2003 and 2010) shall be presented. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44306
Updated:
2018-12-17 13:13:41
Metrics:
Views: 3
Export: