Medžias Rytų Lietuvos folkloro formulėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Medžias Rytų Lietuvos folkloro formulėse
Alternative Title:
The Word "Medžias” in Eastern Lithuanian Folklore Formulas
In the Journal:
Baltistica. 2006, t. 41, Nr. 2, p. 265-281
Keywords:
LT
Baltarusija (Belarus); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Slavų kalbos / Slavic languages; Tautosaka / Folklore.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjamos folkloro formulės, kuriose vartojamas tarminis žodis medžias miškas. Ši reikšmė, LKŽ VII bei LKA I duomenimis, tebėra paplitusi pietrytiniame Lietuvos pakraštyje. Ji būdinga rytų aukštaičių vilniškių bei daugelio pietų aukštaičių šnektoms, o ypač gerai išlikusi Baltarusijos salose už etnografinės Lietuvos ribų (Lazūnuose, Gervėčiuose, Pelesoje). Žodis medžias senąja miško reikšme dažnai pasitaiko folkloro tekstuose. Tokio pobūdžio tekstuose vartojamiems posakiams labai būdinga vadinamoji formulinė struktūra: pasikartojančių kalbos elementų deriniai, kuriuos pateikėjas atkuria iš atminties. Surinktoji medžiaga su žodžiu medžias skirstoma taip: 1) šnekamosios kalbos frazeologiniai junginiai, 2) tradiciniai formuliniai keiksmai, 3) kitos folkloro formulės (patarlės, mįslės ir pan.). Nustatyta, kad folkloro formulės su žodžiu medžias linkusios kisti, evoliucionuoti. Pirmiausia posakiuose Nevyk Dievo medžian, Nevyk Dievo į medį mus dominantis žodis vartotas miško reikšme, o vėliau atsiranda ir atskiro augalo reikšmė. Kai žodis ima reikšti atskirą augalą, jį nesunku pakeisti konkrečios medžio rūšies pavadinimu, pvz.: Nevyk Dievo obelin! Formulinis keiksmas „Kad tu nueitum per sausus medžius!“ aiškiai susijęs su miško reikšmę išlaikiusiais gydomosios magijos tekstais (vadinamaisiais užkalbėjimais) ir turi atitikmenų slavų kalbų (rusų, baltarusių) analogiškuose tekstuose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tautosaka; Kalba; Regioninis aspektas; Vartojimas; Reikšmė; Language; Regional aspect; Usages; Siginification.

ENThis article examines folklore formulas, which use the dialect word “medžias” (Eng. forest). This meaning, according to data by the Dictionary of the Lithuanian Language volume VII and The Atlas of the Lithuanian Language volume I, is still widespread in the southeastern part of Lithuania. It is characteristic of the dialects of Eastern Aukštaitian, Vilnius region and many southeastern Aukštaitian dialects, and especially well-preserved in language islands in Belarus (Lazūnai, Gervėčiai, and Pelesa). The word “medžias” often has the old meaning of forest in texts. The so-called formula structure is very characteristic for sayings in these kind of texts: combinations of language elements that are repeated, which the presenter re-creates from memory. Material collected with the word “medžias” is divided up in the following way: 1) phraseological compounds of spoken language, 2) traditional formula curses, and 3) other folklore formulas (proverbs, riddles, etc.). It has been determined, that the formulas with the word “medžias” tend to change and evolve. In the expressions “Nevyk Dievo medžian” and “Nevyk Dievo į medį” (literally “ Don’t pound God into the forest” and “Don’t pound God into a tree”, akin to the more English “Don’t count your chickens before they hatch”) the dominating word is used as meaning forest, while later the meaning for a separate plant (tree) appears. When the word begins to mean a separate plant, it is not difficult to change into a concrete name for a kind of tree, for example “Nevyk Dievo obelin!” (literally “Don’t pound God into an apple tree”).

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4425
Updated:
2018-12-20 23:09:11
Metrics:
Views: 30    Downloads: 10
Export: