Savarankiškos veiklos galimybės Lietuvoje : teisinės prielaidos ir valstybės ekonominis reguliavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savarankiškos veiklos galimybės Lietuvoje: teisinės prielaidos ir valstybės ekonominis reguliavimas
Alternative Title:
Possibilities for self-employed activity in Lithuania: legal preconditions and state economic regulation
In the Journal:
Keywords:
LT
Savarankiška veikla; Savarankiškai dirbantys asmenys; Teisinis reglamentavimas; Veiklos reglamentavimas; Verslo formos.
EN
Business conditions; Business environment; Individual activity; Self-employment; Taxation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos teisinės ir ekonominės prielaidos vykdyti savarankiškai dirbančių asmenų (angl. selfemployed) veiklą Lietuvoje. Analizuojami teisės aktai, reglamentuojantys savarankiškai dirbančių asmenų teises, aptariama savarankiškos veiklos organizacinė įvairovė ir jų apmokestinimas. Savarankiška asmens veikla - tai laisvo žmogaus pasirinkimo išraiška. ES pagrindinių žmogaus teisių chartija ir Lietuvos Konstitucijos nuostatos yra palankios savarankiškai žmonių veiklos formai. Lietuvos teisės aktuose numatomi savarankiškos veiklos principai. Skatinama taip pat užsiimti bet kokia nedraudžiama veikla. Savarankiškai dirbančių asmenų veiklos teisinės registracijos forma (veikla pagal pažymą arba įsigijus verslo liudijimą) yra palanki dėl daugelio priežasčių, kartu svarbiausios šios: lengvas įregistravimas ir išregistravimas, santykinai mažesnė mokesčių našta, paprastesnė veiklos apskaita ir atskaitomybė Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondui. Mažiausia mokesčių ir įmokų sumoka asmenys, vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą (7 proc. pajamų), o daugiausia - dirbantys pagal darbo sutartį (29 proc. pajamų). Vidutinė visų veiklos formų gyventojų mokesčių našta siekia 15 proc. visų pajamų. Valstybės institucijos, atsakingos už ekonomikos plėtrą (Ūkio ministerija, Žemės ūkio mmisterija, Finansų ministerija) turėtų išsamiau aiškinti gyventojams savarankiškos veiklos privalumus, veiklos apmokestinimą ir jo sąlygas. Savivaldybės savo kompetencijos ribose galėtų prisidėti prie individualios veiklos pagal verslo liudijimus aktyvinimo. Būtina įtikinti žmonės, kad nėra sudėtinga pradėti ir vykdyti savo verslą.

ENThe paper discusses the legal and economic preconditions for self-employment activities in Lithuania. It analyses legal acts regulating the rights of self-employed persons, discusses organisational diversity of self-employment activities and their taxation. Self-employment activity is the expression of choice by a free person. The EU Charter of Fundamental Rights and the provisions of the Lithuanian Constitution are favourable to the form of self-employment activities. The principles of self-employment are envisaged in Lithuanian legal acts. Any legal activities are promoted. The form of legal registration of the self-employment activities (under a certificate/business certificate) is favourable due to many reasons, the most important of which include easy registration and deregistration, a relatively smaller tax burden, simpler accounting and reporting to the State Tax Inspectorate and the State Social Insurance Fund. Persons who engage in activity under a business certificate pay least taxes and contributions (7 per cent of income), whereas persons working under an employment contract pay most taxes and contributions (29 per cent of income). The average tax burden of all forms of activity for residents amounts to 15 per cent of all income. State institutions responsible for economic development (Ministry of Economy, Ministry of Agriculture, Ministry of Finance) should more extensively explain the advantages, taxation and conditions of self-employment activities to residents. Within the limits of their competence, municipalities could contribute to the promotion of self-employment activities under a business certificate. People should be convinced that it is not complicated to start and run their own businesses.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44234
Updated:
2018-12-17 13:23:55
Metrics:
Views: 7    Downloads: 3
Export: