Politiko tapatybės raiška žiniasklaidoje: kandidatų į LR prezidentus tapatybė Lietuvos žiniasklaidoje (2002 m.) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Politiko tapatybės raiška žiniasklaidoje: kandidatų į LR prezidentus tapatybė Lietuvos žiniasklaidoje (2002 m.): disertacija
Alternative Title:
The Manifestation of a politician's identity in mass media: the identity of the candidates for the Presidency of the Republic of Lithuania in mass media (2002)
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
132, [40] lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2005 metais Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Informacijos ir komunikacijos katedroje. Dr. disert. (humanitariniai m.) - Vilniaus universitetas, 2006. Bibliografija.
Keywords:
LT
Žiniasklaida / Mass media.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Manifestation of a politician's identity in mass media: the identity of the candidates for the Presidency of the Republic of Lithuania in mass media (2002) Vilnius : [Vilnius University], 2006 32 p
Summary / Abstract:

LTDidėjant žiniasklaidos įtakai politinėje, o ypač viešojoje sferoje, svarbi tampa politikos veikėjų ir žiniasklaidos tarpusavio sąveika. Politinės nuostatos ir ideologijos viešojoje erdvėje niveliuojasi ir nyksta. Tai lemia politikų, o ne politinių partijų, jų dėstomų ir atstovaujamų pozicijų supriešinimas žiniasklaidoje. Daroma prielaida, kad politiko tapatybės raiškos žiniasklaidoje vientisumas lemia politiko žinomumą ir atitinkamą veiklos vertinimą. Tyrimas rodo, kad politikų prisistatymas žiniasklaidoje suponuoja vientisą politiko tapatybę. Todėl politikos veikėjo tapatybės vientisą raišką žiniasklaidos ir visuomenės diskursuose užtikrinantys veiksniai gali būti: aiškus tapatybės kriterijus, veiklos pristatymas, tikslai, normų ir vertybių akcentavimas; asmeninių, politiką kaip paprastą žmogų apibūdinančių savybių pristatymas. Politikai turi taikyti įvairias priemones, užtikrinančias jų matomumą žiniasklaidoje, kad būtų žinomi visuomenėje. Politikos veikėjo tapatybės raiška žiniasklaidoje atskleidžia tapatybės dvilypumą: politikas pristatomas kaip politinių institucijų ir politinių procesų sferos atstovas, kartu atskleidžiamos jo, kaip privačios sferos veikėjo, individualios savybės, politiko ir žmogaus asmenybė. Politiko tapatybę lemia viešosios, politinės ir privačiosios sferos tarpusavio sąveika. Pastarųjų persidengimas nurodo šiuolaikinio politinio diskurso sudėtingumą, atsiskleidžiantį vykstant politiniams rinkimams, kai šios sferos tarpusavyje derinamos, kad būtų sukurta ir pristatyta vientisa, visuomenei priimtina, kompetenciją nurodanti, kasdienę visuomenės patirtį atspindinti politiko tapatybė. [Iš leidinio]

ENAs the role of the mass media in politics and public life becomes more important, so does the relationship between political figures and the media. The media tends to look for conflict not between political parties, but between individual politicians and the positions they propound or represent. The integrity of a politician’s identity in the media is determined by his degree of celebrity and by the media’s assessment of his activities. Some factors that determine this may be: clear presentation of identity criteria and activities; highlighting of goals and norms; presentation of personal qualities that define the politician as a person. Politicians have to find ways of ensuring their visibility in the media in order to make them known among the public. The expression of a political figure’s identity in the media reveals the dual nature of his identity: the politician is presented to the public as a participant in political institutions and processes and as a private person. Therefore the politician’s identity is shaped by the interaction of his images as a public figure and a private person. The overlapping of the latter aspects reveals the complexity of present day political discourse, especially during elections, when there is an attempt to coordinate public and private, in order to create and present an integral, publicly acceptable identity for a politician: one that demonstrates competence but also radiates an aura of being not too far removed from the everyday experiences of average people.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4421
Updated:
2022-02-07 20:09:19
Metrics:
Views: 35
Export: