Vilniškiai Baltijos archyvo tomai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniškiai Baltijos archyvo tomai
In the Journal:
Respectus philologicus. 2006, Nr. 9 (14), p. 174-177
Recenzuojama knyga: Балтийский архив: русская культура в Прибалтике. T. 7, 9 / cоставитель и редактор Павел Лавринец. 2002 395 p
Summary / Abstract:

LTBaltijos archyvas: rusų kultūra Baltijos šalyse yra regioninių tyrimų projektas, vienijantis tyrinėtojus iš trijų Baltijos šalių. I–III tomai išėjo Taline, IV–VI, VIII ir X – Rygoje, VII ir IX – Vilniuje. Lietuvoje šiam projektui vadovauja Vilniaus universiteto docentas Pavel Lavrinec. Rusų kultūra čia pasirodo individualiomis likimų ir gyvenimų istorijomis, epochos liudijimais prisiminimuose, asmeniniais laiškais. Svarbi yra ir dokumento autentika, ir tyrinėtojo intelektualinė pozicija. Leidinys skirstomas į dalis – „Literatūra ir spauda”, „Liudijimai”, „Menas ir teatras”, „Biografika ir memuarai” (VII t.), „Etnopolitinės programos ir interpretacijos” (VII t.), „Filosofija, mokslas ir švietimas” (IX t.). Kiekvieno tomo pabaigoje yra asmenvardžių rodyklė, dviejų ankstesnių numerių turinys bei elektroninės Baltijos archyvo versijos turinys. Medžiaga renkama iš daugybės įvairaus kultūrinio statuso šaltinių, dažnai iš tarpukario ar XX amžiaus pradžios periodikos, sunkiai surandamos, nepilnos komplektacijos, iš rankraštynų ar nesutvarkytų asmeninių archyvų. Kultūros vaizdas atkuriamas tarsi dėlionės paveikslas; neatsitiktinai straipsnių išnašos, komentarai, paaiškinimai užima Archyve tokią svarbią vietą. Didžiausią dėmesį leidinio sumanytojai skiria tarpukario nepriklausomų valstybių bei Vilniaus ir Lenkijos rusų kultūros tyrimams, kurie kartais pateikiami su ekskursais į XIX amžių. Dėmesio centre – rusų literatūrinis gyvenimas ir spauda, tarpkultūrinių ir tarpkonfesinių ryšių istorija, etnokonfesinių grupių tyrinėjimai, sentikių religinės kultūros tyrinėjimai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baltijos šalių tarpukario kultūra; Rusų išeivija; Kultūra; Literatūra; Kinas; Menas; Archyvai; Culture in Baltics between two world wars; Russian exodus.

EN“Baltijos archyvas: rusų kultūra Baltijos šalyse” [The Baltic archive: Russian culture in the Baltic states] is a project of regional research uniting researchers from the three Baltic states. Volumes I–III were published in Tallinn, IV–VI, VIII and X – in Riga, VII and IX – in Vilnius. In Lithuania, this project is supervised by an Associate Professor of Vilnius university Pavel Lavrinec. Russian culture appears in this research as individual destinies and life stories, testimonies of the times preserved in memories, personal letters. Authentic nature of a document and intellectual disposition of a researcher is also important. The publication is divided into two parts: “Literatūra ir spauda” [Literature and press], “Liudijimai” [Testimonies], “Menas ir teatras” [Art and theatre], “Biografika ir memuarai” [Biographies and memoirs] (VII vol.), “Etnopolitinės programos ir interpretacijos” [Ethnopolitical programs and interpretations] (VII vol.), “Filosofija, mokslas ir švietimas” [Philosophy, science, and education] (IX vol.). At the end of each volume, one finds name index, the content of two earlier volumes, and the content of electronic edition of the Baltic archive. Material is being collected from numerous sources of varying cultural status, often, it is taken from inter-war or the beginning of the 20th century periodicals, from manuscripts, or unedited personal archives. The view of culture is reconstructed as a puzzle; it is not accidental that footnotes, comments, and explanations occupy such an important place in the Archive. The editors of the publication devoted their greatest attention to research of Russian culture in independent states, Vilnius, and Poland.

ISBN:
9955958103
ISSN:
1392-8295; 2335-2388
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4420
Updated:
2020-03-05 17:35:23
Metrics:
Views: 19    Downloads: 3
Export: