Bibliofilija kaip asmenybės raiška: Kazys Varnelis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bibliofilija kaip asmenybės raiška: Kazys Varnelis: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
174 lap
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 metais Vilniaus universitete. Dr. disert. (humanitariniai m.) - Vilniaus universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Bibliophily as expression of personality: Kazys Varnelis Vilnius : [Vilnius University], 2006 40 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje iš knygotyros pozicijų nagrinėjama bibliofilijos ir asmenybės santykio problema. Bibliofilijos fenomenas tiriamas kaip viena iš kultūros reiškimosi formų, kaip vienas iš individualaus kultūros įsavinimo būdų. Koncentruojamasi į elitinės bibliofilijos atvejį, netipišką posovietinėje Lietuvoje, bet aktualų šiandienos Lietuvos kultūros tyrimams: tiriama bibliofilo, lietuvių dailininko Kazio Varnelio asmeninė biblioteka, surinkta daugiausia jam gyvenant egzilyje JAV. Asmenybė darbe traktuojama ne psichologiniu ar socialiniu aspektu, o fenomenologiškai kaip kūrėjo asmenybė. Bibliofilo Varnelio asmenybė ryškinama žvelgiant į ją per jos pačios kūrybos rezultatą – bibliofilinę biblioteką (tiriamas kūrinys, matant jo autorių). Disertacijoje taip pat nagrinėjami kai kurie platesni knygotyros ir bibliotekininkystės, muzeologijos, kultūrologijos sąsajų aspektai, analizuojami asmeninių bei viešųjų institucinių bibliotekų funkciniai, struktūriniai panašumai bei skirtumai, į lietuvių knygotyros vartoseną įvesdinami nauji Vakarų knygos kultūros reiškiniai ir sąvokos. [Iš leidinio]

ENThe goal of the dissertation is to analyse the relationship between bibliophily and personality from the perspective of book science. The phenomenon of bibliophily is investigated as a cultural manifestation and one of the ways of personal cultural acquisition. The subject of the research is a case of elite bibliophily exemplified by the personal library (acquired while in exile in the USA) of Kazys Varnelis, a known bibliophile and Lithuanian painter. The library is unique in the post-soviet Lithuania and therefore presents itself as a worthy object of current cultural research. Personality in creative work is treated phenomenologically as the personality of the creator, rather than analysed from the psychological or social perspective. The personality of the bibliophile Kazys Varnelis is revealed through its creative manifestation - the bibliophilic library. Other contributions of the dissertation include: more general analysis of the relationships among book science, library science, museology and culture studies; analytical comparison of public (or institutional) and private libraries in terms of their function and structure; and, introduction of several terms and concepts of western book culture into current Lithuanian usage. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4418
Updated:
2022-02-07 20:08:20
Metrics:
Views: 14
Export: