Vaikų požiūris į motinos vaidmenį nūdienos šeimoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų požiūris į motinos vaidmenį nūdienos šeimoje
Keywords:
LT
Emociniai santykiai; Motinos vaidmuo; Nūdienos šeima; Vaikų požiūris; Šeima.
EN
Children's attitudes; Children's attitudes, mother's role, today's family; Emotional relationship; Family; The role of mother.
Summary / Abstract:

LTŠeima – svarbiausias veiksnys, įtakojantis vaiko asmenybės tapsmą. Šeimos ryšiai, tėvų santykiai su vaiku pastarajam yra pirmasis ir įtaigiausias bendravimo modelis. Vaikas siekia priklausyti šeimai, bet kartu tapti ir savarankišku. Didelis vaidmuo vaiko socializacijos procese tenka emociniams šeimos santykiams. Motinos glaudūs emociniai kontaktai su vaiku yra svarbus jo fizinio ir psichinio ugdymo šeimoje veiksnys. Straipsnio tikslas – atskleisti vaikų požiūrį į motinos vaidmenį šeimoje. Darbe atlikta mokslinės literatūros analizės, pasitelkti šeimos piešinio ir interviu su vaikais metodai. Pirmajame tyrimo etape, nustatant emocinius santykius tarp vaikų ir tėvų, naudota šeimos piešinio metodika. Antrajame etape buvo surengti interviu su vaikais, siekiant atskleisti, koks vyrauja motinos įvaizdis šeimoje. Tyrime dalyvavo 70 nuklearinės šeimos 6–7 metų amžiaus vaikų. Piešimas sudarė palankias sąlygas užmegzti teigiamą emocinį kontaktą su vaikais. Piešimo metodas taikytas per pirmuosius susitikimus su vaikais ir prieš pokalbį interviu, norint sumažinti įtampą, įgauti vaikų pasitikėjimą. Rezultatai parodė, kad vaikams emociškai artimesnis ir reikšmingesnis žmogus šeimoje – mama. Dažniausiai laisvalaikį vaikai praleidžia su mama: ji žaidimų, pasivaikščiojimų partnerė, pasakų ir įvairių istorijų pasakotoja, produktyvios veiklos organizatorė. Dažniausiai jai vaikai patiki savo paslaptis ir kviečiasi į pagalbą.

ENA family is the most important factor influencing the journey of a child towards individuality. For the child family relationships and relationship between parents and the child is the first and impellent model of communication. A child wants to be a part of a family at the same time also wishing to become independent. Significant role in the process of child’s socialization is given to emotional family relationships. Close and emotional relationship between a mother and her child plays an important role in his physical and psychical development in the family. The aim of the article is to reveal an approach of a child towards a role of his mother in a family. This paper includes analysis of scientific literature, and methods involving family picture and interviews with children. In the first stage of the examination, in order to determine emotional relationships between children and their parents, a method of family picture was used. In the second stage, in order to reveal an image of a mother in the family, children were asked various questions. The examination involved 70 children from nuclear families aged 6-7 years. Painting provided opportunities to make a positive emotional contact with children. In order to decrease tension and to build trust, the method of painting was applied during the first meetings with children and before the interview. Results have showed that emotionally closer and more important member of the family to the children is their mother. Children usually spend their free time with their mother because she is their partner in games and walking, she tells tales and various stories, and she is an organizer of productive activities. Children usually tell their secrets to her and ask for help.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44070
Updated:
2018-02-22 09:55:38
Metrics:
Views: 1
Export: