Raidžių draudimo metai : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Raidžių draudimo metai: recenzija
Alternative Title:
Years of Letter Prohibition : [Review]
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2006, t. 8, p. 343-352
Summary / Abstract:

LTRecenzijos tikslas – pristatyti 2004 metais pasirodžiusią Dariaus Staliūno sudarytą knygą Raidžių draudimo metai. Taip pat autorė smulkiai aptaria to meto kultūrinę ir istorinę situaciją, pristato panašios tematikos tyrimų eigą. Recenzija be galo išsami ir detali. Autorė pabrėžia, kad straipsnių rinkinyje aptariama daugelis rusų abėcėlės įvedimo imperijos pakraščiuose peripetijų. Knygą sudaro straipsniai, kurie buvo parengti pagal pranešimus, skaitytus 2004 metais gegužės mėnesį tarptautinėje Šiauliuose vykusioje konferencijoje. Šioje knygoje trylikos mokslininkų tekstai sudėti nuo bandymų pasiaiškinti sąveikas tarp sprendimų, priimtų imperijos centre ir okupuotų bendrijų, kurių kalbos dalykai reguliuojami, iki specialesnės, paremtos lietuviška medžiaga, lotyniškų raidžių draudimo laikotarpio problematikos. Ši knyga skaitytojui pateikia nemažai naujos medžiagos. Knygoje Raidžių draudimo metai galí rasti užfiksuotus tuos tipologinius dėsningumus, kurie nuolat vyksta šalių integracijos metu: aukščiausio asimiliuojamos teritorijos luomo teisių varžymas, šviesuomenės kolaboravimas, manipuliacijos neišsilavinusia integruojamos tautos dalimi, vienõs kalbõs parinkimo būdai, misionierių siuntimas, centro ir pakraščių administracinių sprendimų neatitikimai.Reikšminiai žodžiai: Spaudos draudimas.

ENThe purpose of the review is to introduce the book Years of Letter Prohibition compiled by Darius Staliūnas published in 2004. The author also discusses in detail the cultural and historic context of the period and presents the course of similar research. The review is very comprehensive and detailed. The author emphasises that the set of articles discusses numerous aspects of introduction of the Russian alphabet in the outskirts of the Empire. The book consists of articles based on presentations delivered in May 2004 at the international conference held in Šiauliai. The book consists of texts by thirteen scholars varying from attempts to explain links between decisions made by the centre of the Empire and occupied communities whose language aspects are regulated to more specific problems of the period of prohibition of Latin characters based on the Lithuanian materials. This book provides a lot of new material to the reader. In the book Years of Letter Prohibition one can find typological regularities documented which continuously take place in the course of integration of countries: restriction of rights of the top stratum of the assimilated area, collaboration of the educated community, manipulations with the uneducated part of the integrated nation, ways to choose one language, delegation of missionaries and discrepancies between administrative decisions of the centre and the outskirts.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
[Lietuvių kalbos ekspertai Rusijos imperijos tarnyboje: Dmitrijus Kaširinas, Zacharijus Liackis, Andrius Poidėnas] : recenzija / Reda Griškaitė. Archivum Lithuanicum. 2011, t. 13, p. 327-352.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4394
Updated:
2020-07-21 15:37:19
Metrics:
Views: 19    Downloads: 6
Export: