Stambios formos chorinių kūrinių vaikams ypatybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stambios formos chorinių kūrinių vaikams ypatybės
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2001, Nr. 3, p. 51-62. Chorinės muzikos leidiniai Lietuvoje
Keywords:
LT
1940-1989; Chorinės muzikos žanrai; Dainų ciklai; Folkloro stilizacija; Folkloro stilizacija, minimalizmas, sonoristiniai aleatoriniai efektai; Kantatos; Kantatos oratorijos; Komponavimo būdai; Kompozicija; Melodeklamacija; Minimalizmas; Oratorijos; Raiškos priemonės; Vaikų choras; Vokalo technika.
EN
1940-1989; Cantatas; Cantatas oratorios; Children chorus; Composing methods; Compositions; Cycles of the songs; Expression means; Folklore stylization; Genres of choral music; Genres-cycles of the songs; Mel declamation; Minimalism; Minimalism, effects of aleatory; Oratorios; Stylization of folk music; Vocal technics; Vocal technique.
Summary / Abstract:

LTStambios formos kūrinių vaikų chorams sisteminimas ir jų įdiegimas į akademinio mokymo procesą. Objektas: XX a. antrosios pusės lietuvių kompozitorių stambios formos kūriniai - dainų ciklai, siuitos, kantatos, oratorijos - vaikų chorams. Tikslas: Susisteminti 1940 - 1989 m. laikotarpio stambios formos kūrinius vaikams, aptarti juos pedagoginio ir psichologinio tinkamumo, žanro atžvilgiais, apibendrinti muzikos raiškos priemonių, vokalo technikos aspektu. Metodai: Muzikos kūrinių analizė muzikologiniu, chorotyros aspektais, remiantis žymiausių šalies bei užsienio muzikologų, žymiausių Lietuvos vaikų chorų vadovų pasisakymais respublikos bei užsienio šalių spaudoje. [Iš straipsnio]

ENIn the report are surveyed and analyzed large form compositions of Lithuanian composers for children chorus with respect to pedagogical-psychological suitability. Presented analysis of brighter music compositions of such composers as A. Rekašius, V. Barkauskas, G.Vanagaitė, A.Martinaitis, J.Baltramiejūnaitė, F.Bajoras, O.Balakauskas, E.Balsys, B. Kutavičius and many others in musicological and chorus research aspects. Also statements of Lithuanian and foreign musicologists and famous leaders of Lithuanian chorus published in republic as well as in foreign countries press. In conclusion states an important practical and artistic meaning of the examined compositions as well as their use in child's emotional development. It's also designated, that these compositions reflect general Lithuania's music culture and specific historical tendency of that time period. [Text from author]

ISSN:
1648-3979
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43826
Updated:
2018-12-17 10:57:07
Metrics:
Views: 7    Downloads: 5
Export: