Neįgaliųjų meninis ugdymas: metodikos ir terapijos aspektai : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neįgaliųjų meninis ugdymas: metodikos ir terapijos aspektai: recenzija
Alternative Title:
Artistic education of the disabled: aspects of methodology and therapy
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2006, Nr. 1 (14), p. 158-160
Keywords:
LT
Austrija (Austria); Prancūzija (France); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTMeno terapijos sąvoka mūsų kultūroje yra naujiena, nors kitose Europos šalyse ji įprasta. Meno terapijos specialistai yra rengiami ne vienuose šalies universitetuose, o meno terapijos metodai ir metodikos turtinamo ir plėtojamos, rašomos ir ginamos disertacijos apie atskiras jos problemas. Austrijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Anglijoje darbuojasi ištisi mokslo institutai. Juose petys į petį dirba pedagogai, psichologai, medikai, atskirų meno sričių žinovai. Meno terapijos mokslinės studijos ir moksliniai tyrimai pasižymi neabejotinu interdiscipliniškumu. Čia kaip niekur kitur tenka veikti išvien įvairiems specialistams. Knygoje „Neįgaliųjų meninis ugdymas. Metodikos ir terapijos aspektai“ remiantis moksliniais tyrimais nagrinėjami labai svarbūs žmogaus edukacijos ir konkrečiai – neįgaliųjų socializacijos klausimai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Neįgaliųjų meninis ugdymas; Metodika; Terapija; Special education; Arts education.

ENThe concept of art therapy is a new thing in our culture, though it is quite common in other countries. Specialists of art therapy are trained not in all the universities of the country, whereas methods and methodologies of art therapy are enriched and developed, doctor’s theses on individual issues of art therapy are written and defended. Science institutes work exceptionally in this area in Austria, Germany, France and United Kingdom. Pedagogues, psychologists, medics and connoisseurs of various arts work shoulder to shoulder in these institutes. Academic studies and research in the area of art therapy have a certain interdisciplinary nature. Precisely in this area specialists representing various fields work in cooperation. The book Artistic Education of the Disabled. Aspects of Methodology and Therapy on the basis of research deals with very import issues related with the person’s education and, more specifically, with the disabled’s socialisation.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4382
Updated:
2019-01-23 13:44:34
Metrics:
Views: 28    Downloads: 16
Export: