Tado Vrublevskio politinės minties bruožai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tado Vrublevskio politinės minties bruožai
Alternative Title:
Characteristics of Tadeusz Wroblewski's political thought
In the Book:
Tadas Vrublevskis : mintys ir darbai / sudarė Bronislava Kisielienė. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2012
Keywords:
LT
20 amžius; Biografijos / Biographies; Demokratija; Etnokultūrinė tautos samprata; Krajovcai; Krašto koncepcija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Restauracija; Tadas Vrublevskis.
EN
Concept of the kraj; Democracy; Ethno-cultural understanding of nation; Krajowcy; Tadeusz Wroblewski; The Great Duchy of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTNors apibrėžti krajovcų organizacinius saitus ar idėjinę-politinę orientaciją yra gana sunku, jų branduolys (Mykolas Römeris, Liudvikas Abramovičius, Tadas Vrublevskis) ir politinės akcijos gerai žinomi. Juos vienijo siekis atkurti LDK kaip daugiatautę, daugiakultūrinę (lenkų, lietuvių, baltarusių, kitų lygiateisių etnokultūrinių bendrijų) valstybę. Straipsnyje aptariama T. Vrublevskio (1858-1925), vieno iš krajovcų lyderių, politinės minties evoliucija. T. Vrublevskis augo nuo seno puoselėjamų demokratinių tradicijų šeimoje, neišvengusioje represijų po nepavykusio sukilimo. Daugiausia motinos rūpesčiu jis buvo auklėjamas tolerancijos, pagrįstos moralės ir pilietiškumo principais, dvasia. Šie principai nulėmė ir profesijos (teisės ) pasirinkimą. Siekiant išsiaiškinti T. Vrublevskio politinės minties evoliucijos klausimą, svarbiausia nustatyti, kieno (t. y. kurios visuomenės dalies) interesus jis laikė pagrindiniais. Iki 1890 m. dominuoja socialinis faktorius ir dėmesys žemutiniams visuomenės sluoksniams. 1890-1905 m. laikotarpis yra svarbiausias T. Vrublevskio politinės minties evoliucijoje.Paskutinieji metai laikomi Krašto koncepcijos gimimo data. Šiuo laikotarpiu tautinės problemos tampa pagrindiniu T. Vrublevskio rūpesčiu. Minėtoje koncepcijoje – trijų LDK etnokultūrinių bendrijų taikios koegzistencijos – T. Vrublevskio požiūris į LDK lenkus skyrėsi nuo kitų. Visus lenkus jis laikė vienu etnokultūriniu vienetu. Kitas įtakingas krajovcų veikėjas L. Abramovičius LDK lenkus traktavo kaip etnokultūrinę bendriją, besiskiriančią nuo etninės Lenkijos lenkų. Tautiškumo sampratoje T. Vrublevskis akcentavo subjektyvųjį faktorių – tautinę savimonę, bet neatmetė ir objektyviųjų, t. y. istorinių, geografinių, kultūrinių, faktorių, kuriuos pabrėžė kiti krajovcų nariai. T. Vrublevskiui oponavo nacionalistai, kėlę į pirmą vietą objektyviuosius, bet kitokius faktorius. [versta iš angliškos santraukos]

ENOrganisational ties and orientation of the ideological political trend of the "krajowców" are difficult to determine, although its main body (Mykolas Römeris, Liudvikas Abramovičius, Tadas Vrublevskis) and their political actions are well known. They aimed at the restoration of the GDL as a kind of multinational, multicultural (Poles, Lithuanians, Belorussians, each ethnocultural community having equal political rights) state. The evolution of political ideas of Vrublevskis (1858-1925) who occupies a special place among the "krajowcy" is discussed in the article. Vrublevskis grew up in a family which had old democratic traditions and which did not escape the post-uprisal repressions. He developed, mostly thanks to his mother, tolerance based on morality, and high principles of duty to the society to which he belonged. These principles were important in the choice of his profession - the law. For elucidation of the evolution of Vrublevskis's political ideas the question whose (i. c. of which part of society) interests he considered important is of great interest. Up to 1890 the social factor and consideration for lower social classes are distinct in his views. The most important for the evolution of his political views is the period of 1890-1905.This year is considered to be the date of the birth of the concept of the "kraj". At that period Vrublevskis focuses his attention on the problems of nationalities. In this concept - the concept of peaceful coexistence of three ethnocultural communities of the GDL - Vrublevskis's view of Poles of the GDL was different from that of others. He considered all the Poles to be a single ethnocultural community. The Poles of the GDL were considered by other influential supporter of the "krajowcy" Abramovičius a separate ethnocultural community different from the Poles of Poland. In the notion of nationality Vrublevskis emphasised the subjective factor — the national consciousness, although he did not ignore another — objective, i. e. historic, geographical, cultural - factors which were emphasised by other supporters of the "krajowcy". This view of Vrublevskis was opposed to the views of the nationalists emphasising objective but different factors. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43818
Updated:
2022-01-28 10:36:42
Metrics:
Views: 16    Downloads: 1
Export: