Tikrosios vertės samprata Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tikrosios vertės samprata Lietuvoje
Alternative Title:
Conception of fair value in Lithuania
In the Journal:
Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos [Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives]. 2010, Nr. 1 (7), p. 163-168
Keywords:
LT
Istorinė kaina; Įvertinimas; Tikroji vertė.
EN
Fair value; Historical cost; Measurement.
Summary / Abstract:

LTApskaitoje nebeužtenka taikyti dvejybinį įrašą, registruoti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius įsigijimo savikaina, bet reikia ir pasitelkti kitokius būdus, kad teisingai būtų pateikta įmonės finansinė būklė, veiklos rezultatai, pinigų srautai. Reikia pažymėti tikrosios vertės būdą, kuris paskutinį dešimtmetį tapo ypač populiarus pasaulyje, siekiant suvienodinti Tarptautinius apskaitos standartus su JAV apskaitos taisyklėmis. Visgi tikroji vertė teisingiausiai atsispindi tik tokioje rinkoje, kuri veikia tobulos konkurencijos sąlygomis, o tai realybėje sunkiai pasiektina. Todėl pasaulyje diskutuojama, kokia vertė geriausiai atitinka tikrąją vertę: dabartinė vertė, pakeitimo kaina ar realizavimo vertė. Lietuvos teisės aktuose tikrosios vertės sampratos formulavimas perimtas iš TAS. Lietuvoje, kaip ir TAS, tikrosios ir grynosios galimo realizavimo vertės būdai yra atskirti, tačiau kartu nustatytas grynosios galimo pardavimo kainos būdas, kuris iš principo reiškia tą patį, tik taikomas kitais atvejais. Viešojo sektoriaus apskaitoje nustatyti kiek kitaip pavadinti, tačiau reiškiantys tą patį įvertinimą būdai, o realizavimo vertė pagal prasmę atitinka tikrąją vertę. [Iš leidinio]

ENIt is not enough to use double entry in accounting nowadays, to use historical costs registration of all financial operations. In order to present true and fair view of company's assets, liabilities, equity, revenues and expenses, cash flows we need to use more different measurement methods. One of them - fair value method, which became very popular last decades converging IAS with US GAAP in the world. However, concept of fair value accounting is based on the paradigm of the perfect, ideal markets in equilibrium with a structure of perfect competition, but such theoretical ideal does not exist in reality. There are discussing theoretically which value – present value, current entry value or exit value – reflects best fair value. Conception of fair value in Lithuanian accounting regulation is very similar with IAS. There are separated fair value and net realizable value methods as in IAS, but there is one more method – net selling value method, which means the same as net realizable value, except it is used in other cases. Lithuanian Public Sector Accounting and Financial Reporting Standards regulate fair value very similar as Business Accounting Standards, but also have measurement method called "realizable value", which means the same like fair value. [From the publication]

ISSN:
2029-1175; 2351-5597
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43814
Updated:
2020-07-28 20:26:18
Metrics:
Views: 24    Downloads: 4
Export: