Pakeliui į baltų kalbų žodyną : (žodyno sudarymo principai, problemos)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pakeliui į baltų kalbų žodyną: (žodyno sudarymo principai, problemos)
Alternative Title:
On the Way to a Dictionary of the Baltic Languages (the Principles and Problems of Dictionary Compilation)
In the Journal:
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Baltai / Balts; Baltų kalbos / Baltic languages; Latvių kalba / Latvian language; Prūsų kalba / Prussian language.
Summary / Abstract:

LTBaltistikos erdvėje cirkuliuoja keletas įvairios apimties baltų kalbų žodžių sąrašų, tačiau išsamaus baltų kalbų žodyno vis dar nėra. 2004 m. Klaipėdos universitete pradėtas projektas „Bendrabaltiškoji leksika“. Projekto darbo tikslas – sudaryti bendrabaltiškosios leksikos žodyną, kurį vėliau būtų galima išplėtoti į etimologinį baltų kalbų žodyną. Pirmajame etape sudarytas žodžių, bendrų bent dviems baltų kalboms ar jų tarmėms, sąrašas. Bendrieji žodžiai – tai tapačios ar labai artimos struktūros, darybos ar semantikos visų ar dalies baltų kalbų žodžiai. Jie gali būti identiški arba šiek tiek skirtis (morfemų variantai, semantikos pakitimai). Į bendrabaltiškų žodžių sąrašą įtraukta apie 3500 žodžių, iš jų visoms trims baltų kalboms bendrų žodžių rasta apie 500. Didžiausią žodyno dalį sudaro bendri rytų baltams žodžiai. Bendri prūsams ir lietuviams yra apie 100 žodžių, prūsams ir latviams – tik apie porą dešimčių. Medžiaga sąrašui rinkta iš etimologinių baltų kalbų žodynų: K. Miūlenbacho, J. Endzelyno, K. Karulio (latvių kalbos), E. Frenkelio (lietuvių kalbos), V. Mažiulio, V. Toporovo (prūsų kalbos) ir kitų šaltinių. Kadangi latviškoji etimologinė literatūra apima didesnį kiekį žodžių, nei lietuviškoji, kur tik įmanoma, pridedami ir LKŽ duomenys, leidžiantys taikyti ir regioninį leksikos principą, svarbų nustatant išnykusių baltų kalbų substratą (kuršių, žiemgalių, sėlių, jotvingių). Regioninei žodžių analizei tarnauja ir slavų dialektologinė bei onomastinė medžiaga. Straipsnyje išsamiai aptarta projekto metu naudotos medžiagos atranka ir pateikimas.Reikšminiai žodžiai: Žodžių pateikimo principas; Rekonstruotos formos; Žodynas; Baltai; Antraštinis žodis; Regioninis principas.

ENThere are several lists of varying size of words in the Baltic languages circulating among the Baltic Studies community, but so far there is no comprehensive dictionary of the Baltic languages. In 2004 a project called Common Baltic Lexicon was begun at Klaipėda University. The goal of the project is to compile a dictionary of the common Baltic lexicon (which could be expanded into an etymological dictionary of the Baltic languages at a later stage). In the first phase, a list of words common to at least two Baltic languages or their dialects was compiled. Common words are words which are either identical or of very similar structure, formation and semantics in all or some of the Baltic languages. They may be identical or slightly different (morphemic variation, semantic differentiation). Approximately 3500 words have been included in the common Baltic word list. Material was collected from the etymological Baltic language dictionaries of K. Mülenbachs, J. Endzelīns, K. Karulis (Latvian), E. Fraenkel (Lithuanian), V. Mažiulis, V. Toporov (Prussian). Since the Latvian etymological literature contains a larger number of words than the Lithuanian literature, data from LKŽ (Dictionary of the Lithuanian Language) allowing for the application of regional lexical principles important for determining the existence of substrata of now-extinct Baltic languages (Curonian, Semigalian, Selonian, Yotvingian) was included wherever possible. Slavic dialectological and onomastic material also aids in regional word analysis. The article gives a detailed presentation of the selection and presentation of the material used in the project. [From the publication]

ISSN:
2081-6839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4378
Updated:
2013-04-28 16:04:11
Metrics:
Views: 28
Export: