Antanas Visockis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antanas Visockis
In the Book:
Antanas Visockis. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2006. P. 9-24
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dailė, Lietuvos; Akvarelės technika; 20 th century Lithuanian visual art; Water color technics.
Keywords:
LT
Akvarelės technika; Dailė / Art.
EN
20 th century Lithuanian visual art; Water color technics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas tapytojo Antano Visockio portretas. Tapytojas mokėsi Tyrelkuose, Šiauliuose, Kauno dailės mokykloje, Vilniaus dailės institute. Vėliau grįžo į Šiaulius, kur su žmona dalyvavo kuriant regioninį dailės centrą. A. Visockis aktyviai kuria, dalyvauja parodose. Platus A. Visockio kūrybos temų ir užmojų diapazonas: peizažai, natiurmortai, portretai, teminės kompozicijos bei techninių priemonių arsenalas: aliejinė tapyba, tempera, pastelė, o ypač – akvarelė. A. Visockio paveiksluose ryškėja sudėtingas santykis tarp žmogaus ir jo pertvarkomo pasaulio. Paprastas motyvas ar detalė įgyja simbolio prasmę. A. Visockį užvaldžiusi tema tarytum pulsuoja, banguoja. Dažnas piramidės motyvas dailininko paveiksluose susijęs su kosmoso, pasaulio modelio, amžinybės vaizdine interpretacija. Didžioji A. Visockio kūrinių dalis – akvarelės. Jau vienoje pirmųjų A. Visockio parodų pastebėta, kad savotiškas jo atradimas yra paveikslai-miniatiūros. Juose formavosi naujos plastinės ir teminės idėjos. Pamėgtas A. Visokio žanras yra peizažas. Jis dažnai akvareles lieja gamtoje, bendraudamas su gamta, pats būdamas jos dalimi. Daug kūrybinių sumanymų įvykdo drauge su keramike žmona Aldona, yra sukūrę ne vieną stambų dekoratyvinį pano. Jų sukurti monumentalieji ir dekoratyviniai keramikos kūriniai atskleidė, kad keramika ir akvarelė labai siejasi. Tačiau suradęs savo temas ir jų raiškos būdus dailininkas tebeieško naujų, tobulesnių saviraiškos būdų. Pajausti ir atskleisti paprastų, kasdieniškų daiktų grožį, sudėtingumą ir nekasdieniškumą – A. Visockio gyvenimo ir kūrybos nuostata.

ENThe article represents a portrait of the artist Antanas Visockis. The artist studied in Tyrelkai, Šiauliai, Kaunas Art School, Vilnius Institute of Art. Later he returned to Šiauliai, where together with his wife participated in developing a regional centre of art. A. Visockis actively works and participates in expositions. Topics of A. Visockis’ works are numerous: he creates landscapes, still-lives, and portraits. His work is also characterized by a wide range of topic compositions and technological tools: oil painting, tempera, pastel and especially watercolour. A. Visockis’ paintings highlight a complex relationship between man and world one wishes to transform. A simple motif and detail become symbolic. A. Visockis’ theme is overwhelming and lively. A frequent motif of a pyramid in his paintings is related to visual interpretations of space, world model and eternity. A major part of A. Visocki’s works consist of watercolours. Already the first exposition of his works showed his individual discovery of miniature paintings were new ideas were formed. His favourite genre is landscape. A. Visockis often produces watercolours in natural environment by communicating with and by being a part of the nature. Many creative ideas were implemented together with his wife Aldona, the ceramics artist; together they created a massive decorative panel. Their monumental and decorative ceramic works showed that ceramics and watercolour are related. Upon finding themes and ways of expressing them, the artist tries to look for improved ways of self-expression. A. Visockis’ work and life is dedicated to exploring beauty, complexity and originality of simple ordinary objects.

ISBN:
9986-38-707-8
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4377
Updated:
2013-04-28 16:04:10
Metrics:
Views: 18
Export: