Child pedagogues' outlook competencies: "Free education context"

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Child pedagogues' outlook competencies: "Free education context"
Alternative Title:
Vaikystės pedagogų pasaulėžiūros kompetencijos: "laisvojo" ugdymo kontekstas
In the Book:
Bildungsreform als Lebensreform. Frankfurt am Main: Lang, 2005. P. 275-282. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 13)
Keywords:
LT
Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra atskleidžiama pedagogų pasaulėžiūros kompetencijų raidos paradigma, kuri išsivysto "laisvojo" ugdymo formavimosi procese. Šis ugdymo tipas iš esmės pristato radikalaus pedagoginio pliuralizmo idėjas ir atskleidžia postmodernizmo dabartinėje pedagogikoje bei ugdymo realybėje suvokimus. Taip pat analizuojami reikšmingi dabarties pedagogui konceptualizacijos edukaciniai kontekstai. Šie kontekstai pagrinde yra nukreipti į pedagogiką, kadangi, jais remiantis, vaikystė yra suvokiama kaip ugdymo vertybė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pasaulėžiūros kompetencija; "Laisvasis" mokymasis; Šiuolaikinis pedagogas; Vaikų ir saugusiųjų edukacinė sąveika bei išraiška; World-view competence; "Free" education; Modern educator; Educative interaction and expression of children and adults.

ENParadigm, which develops in the process of "free" education formation, of alternation of world-view competencies of pedagogues is revealed in this article. This type of education in essence represents ideas of radical educational pluralism and reflects receptions of postmodernism in contemporary pedagogy and practicality of education. Significant educational contexts of conceptualisation for contemporary pedagogue are analysed. These contexts are basically directed at pedagogy, because childhood, on their grounds, is perceived as a value of education. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4375
Updated:
2013-04-28 16:04:09
Metrics:
Views: 30
Export: