Teoriniai teisėkūros pagrindai ir problemos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teoriniai teisėkūros pagrindai ir problemos
Alternative Title:
Legislative theoretical fundamentals and problems
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012.
Pages:
331 p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių.
Contents:
Įžangos žodis — Prof. habil. Dr. A. Vaišvila - teisinės valstybės sampratos kūrėjas ir jos įgyvendinimo teisėkūroje plėtotojas / V. Šlapkauskas — Teisės normų galiojimas, efektyvumas ir demokratinė teisėkūra / S. Arlauskas, A. Šenavičius — Sociologinė pagalba šiuolaikinės visuomenės teisėkūros subjektui / V. Šlapkauskas — Teisės šaltinio sąvoka teisės doktrinoje / S. Katuoka — Teisėkūros rezultatų - teisės aktų - klasifikavimo problematika / D. Beinoravičius — Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo aktų įtaka įstatymų leidybai / E. Spruogis — Teisėkūros stabilumo orientyras - konstitucija kaip nekvestionuojama tautos priimta arba aprobuota aukščiausioji teisė: pirmosios pasaulio konstitucijos pavyzdys / M. Vainiutė — Teisėkūros akiratyje - pirmasis lietuviškas baudžiamasis kodeksas / M. Maksimaitis — Baudžiamosios teisėkūros efektyvumo problemos / M. Liesis — Summary.
Keywords:
LT
Baudžiamasis kodeksas; Bausmė; Konstitucija; Konstitucinis Teismas; Konstitucinė doktrina; Socialinė teisinė valstybė; Teisinė valstybė; Teisėkūra; Teisės doktrina; Teisės filosofija; Teisės istorija; Teisės principai; Teisės sociologija; Teisės teorija; Visuotinės gerovės valstybė; Žmogaus teisės.
EN
Constitution; Constitutional Court; Constitutional doctrine; Criminal code; History of law; Human rights; Legal doctrine; Legal philosophy; Legislation; Philosophy of law; Principles of law; Punishment; Rule of law; Social legal state; Sociology of law; Theory of law; Welfare state.
Summary / Abstract:

LTKolektyvine mokslo studija siekiama atskleisti tarpšakinį, netgi tarpdisciplininį teisėkuros daugiabriauniškumą ir sudėtingumą, sujungti kuo daugiau sudėtingą procesą vienijančių elementų ir suvokti jų ryšius. Neatsitiktinai teisėkūra pradedama analizuoti nuo jai keliamų tikslų ir turiningų aspektų, aptariant filosofines teisėkūros priemonių - teisės normų turinio ir demokratinių jų kūrimo procedūrų - sąsajas: norima parodyti, kaip teisinio pozityvizmo doktrinai evoliucionuojant sprendžiamos teisės normų galiojimo ir efektyvumo teorinė bei praktinė problemos. Kitaip nei teisės teorija, daugiausia dėmesio sutelkdama į teisėkūros juridinę techniką, kuria teisinis sumanymas „perdirbamas" į teisės normas, teisės sociologija pabrėžia teisinės kūrybos socialines šaknis ir socialinius pagrindus. Paprastai įstatymas parengiamas tada, kai reikia teisiškai sankcionuoti jau faktiškai susiklosčiusias „gyvosios teisės" normas. Bet tai nepaneigia faktų, kad gana dažnai teisėkuros institucijos sukuria visiškai naujas, anksčiau dar neegzistavusias normas ir taisykles. Tačiau nenutrūkstamų socialinių pokyčių kontekste efektyvaus teisinio veikimo ribų ir jų ryšio su socialinių grupių interesais ir etika pripažinimas, socialinės teisinės valstybės ir atviros (pilietinės) visuomenės kūrimo poreikiai vis labiau motyvuoja šiuolaikinius teisėkūros subjektus kreiptis į sociologus pagalbos. Todėl neišvengiamai monografijoje nagrinėjama sociologijos pagalba šiuolaikinės visuomenės teisėkūros subjektui.

ISBN:
9789955194477; 9789955194484 (el. versija)
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43721
Updated:
2020-12-28 15:51:43
Metrics:
Views: 29    Downloads: 16
Export: