Ilgalaikio materialiojo turto pirminio vertinimo tobulinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ilgalaikio materialiojo turto pirminio vertinimo tobulinimas
Alternative Title:
Improvement of initial recognition of tangible long-term assets
In the Journal:
Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos [Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives]. 2010, Nr. 1 (7), p. 38-43
Keywords:
LT
Ilgalaikio materialiojo turto pirminis vertinimas; Ilgalaikio materialiojo turto vieneto minimali vertė; Ilgalaikis materialusis turtas.
EN
Marginal cost of material long term assets unit; Marginal cost of material long term assets' unit; Material long term assets; Valuation of material long term assets.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos ilgalaikio materialiojo turto (IMT) pradinio vertinimo problemos bei pateikiami siūlymai joms spręsti. Išnagrinėjus turto priskyrimo IMT reglamentaciją, formuluojamos rekomendacijos, kaip, laikantis objektyvumo principo ir tikro bei teisingo finansinės informacijos pateikimo reikalavimo įmonės turėtų pasirinkti minimalią IMT vertę. Išanalizavus IMT įkainojimo jo pirminio pripažinimo metu problemas, pasiūlyta, kaip galima būtų patobulinti šiuo metu galiojančias šio turto pirminio įkainojimo nuostatas. [Iš leidinio]

ENProblems of initial recognition of material long term assets are analysed in the article. After analyzing regulation of recognition of assets as long term assets, the proposals for the best choice of long term assets' unit marginal cost were done. The proposals are related with applying the principles of objectivity and true and right view in accounting. After analyzing regulation and fixing the problems of valuation of material long term assets, the proposals for improvement of these provisions were done. [From the publication]

ISSN:
2029-1175; 2351-5597
Related Publications:
Finansinės ir mokestinės ilgalaikio materialiojo turto apskaitos suderinamumo problemos / Dalia Juočiūnienė, Neringa Stončiuvienė. Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos. 2008, Nr. 1 (6), p. 46-52.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43714
Updated:
2020-07-28 20:26:17
Metrics:
Views: 23    Downloads: 15
Export: