Economic, Educational and Cultural Predictors of Science Learning in Lithuania and Estonia

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Economic, Educational and Cultural Predictors of Science Learning in Lithuania and Estonia
Authors:
Keywords:
LT
TIMSS 2003; mokymasis mokytis; koreliacinė analizė; socioekonominis statusas; kompiuteriai..
EN
TIMSS 2003; science learning; correlation analysis; socio-economic status; computers..
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas buvo įvertinti ekonominius, edukacinius ir kultūrinius TIMSS 2003 mokslo pasiekimų Lietuvoje ir Estijoje veiksnius. Tyrimo duomenys buvo gauti iš TIMSS 2003 tarptautinės duomenų bazės vartotojo vadovo. Spearmano ranginis koreliacijos koeficientas, skaičiuotas studentų ir mokyklų lygmeniu, abiejose šalyse atskleidė šiuos veiksnius. Studento socioekonominis statusas buvo pats stipriausias veiksnys, susijęs su TIMSS 2003 mokslo balu (mokslo balą sudarė mokinio rezultatų iš biologijos, fizikos, gamtos ir aplinkos mokslų vidurkis). Knygos ir kompiuteriai studento namuose buvo susiję su jų mokslo balu. Studentų motyvacija taip pat buvo stipriai susijusi su jų mokslo balu, ypač individo lygmeniu. Laiko faktoriaus ryšiai su pasiekimais nebuvo tokie aiškūs. Laikas, praleistas atliekant namų darbus, nebuvo susijęs su mokslo balu Lietuvoje ir net susijęs su žemesniais balais Estijoje. Tėvų išsilavinimo lygis buvo susijęs su TIMSS 2003 mokslo balu abiejose šalyse. Tėvų gimtoji šalis buvo svarbi Estijoje, bet ne Lietuvoje. TIMSS 2003 mokslo balo prediktoriai dera su TIMSS 2003 matematikos tyrimu ir kitomis atliktomis studijomis, tačiau svarbu pabrėžti, kad koreliaciniai tyrimai neatskleidžia priežastinių ryšių, tad kai kurie svarbūs klausimai vis dar lieka neatsakyti.

ENThe aim of the research was to assess the economic, educational and cultural predictors of the TIMSS 2003 science test results in Lithuania and Estonia. The data for the research were received from the TIMSS 2003 User Guide for the International Database. The Spearman rank correlation coefficients, calculated on the students' level and the schools level for both countries, revealed the following predictors. The characteristics of students' socio-economic status were the most powerful predictor of their TIMSS 2003 science score. Books and computers at students' homes were related to their science score. The students' motivation was also a good predictor of their science score, especially on the individual level. The relation of the time-factor to achievement was not very clear. The time spent for homework had no relation to the score in Lithuania and even reduced the science score in Estonia. The parents' educational level was a predictor of the TIMSS 2003 science score in both countries. The parents’ native land was important in Estonia but not in Lithuania. The predictors of the TIMSS 2003 science score were concordant with the predictors of the TIMSS 2003 mathematics study and other TIMSS studies: however, some questions remained still unanswered. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4359
Updated:
2020-10-22 21:33:48
Metrics:
Views: 2
Export: