Statistikos studijos Vilniaus universiteto ekonomikos fakultete : istorijos ir dabarties bruožai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Statistikos studijos Vilniaus universiteto ekonomikos fakultete: istorijos ir dabarties bruožai
Alternative Title:
Statistical Studies at the Faculty of Economics of Vilnius University: the Past and the Present
In the Journal:
Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos [Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives]. 2006, Nr. 1, p. 203-205
Summary / Abstract:

LTVilniaus universiteto ekonomikos fakultete laiko tėkmėje būta visko. Rasime ir programą, kuri buvo skirta statistiko – specialisto rengimui. Specialisto, atitikusio statistikos suvokimą taip, kaip tai nebuvo suvokiama daugelyje Pasaulio valstybių. Per visą šios specialybės studentų rengimo ekonomikos fakultete laikotarpį, apėmusį 1971 – 1995 m., jų skaičius svyravo 25 žmonių ribose. Specialistų - statistikų rengimo laikotarpį galime sąlyginai suskirstyti į du laiko tarpus: 1971 – 1990 m. m. ir 1990 – 1995 m. m. Pirmajame iš paminėtų etapų mokymo planuose “ekonominis – aprašomasis” pradas. Antruoju etapu specialistų rengime akcentuojamas “matematinis – ekonominis – aprašomasis” pradas. 1990 – 1995 m. laikotarpis yra didelių permainų specialistų – statistikų rengime metas. Tai sudėtingas laikotarpis, pareikalavęs pastangų ne tik ekonomikos fakulteto buvusios statistikos katedros narių, bet ir statistikos specialybę studijuojančių. Mūsų valstybės raidos istorinės realijos nulėmė statistikos specialybės likimą ekonomikos fakultete. Statistikos specialybės populiarumas laipsniškai mažėjo ir galiausiai ši specialybė išnyko iš ekonomikos fakulteto studijų programų tarpo. Šios dienos realija: statistikos praktika – tai ekonominiai – statistiniai skaičiavimai, kurių pagrindas statistikos, kitų mokslų ir specifiniai metodai, ekonominiai – statistiniai skaičiavimai, kurių kokybė neatsiejama nuo šios srities specialistų. Tokius specialistus rengia Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetas. [Iš leidinio]

ENThe history of the Faculty of Economics of Vilnius University is rich in many events. It contains a syllabus for training statisticians–specialists the way they were defined in very few states of the world. Throughout the entire period of training students under this syllabus from 1971 to 1995, an average number of students was roughly 25. The period of training specialists-statisticians can be split into two stages: 1971 – 1990 and 1990 – 1995. During the first the syllabus was dominated by an “economic-descriptive” approach, whereas during the second stage “the mathematical-economic-descriptive” approach was followed. The period of 1990 – 1995 saw many changes in the syllabus of specialists-statisticians. It was a difficult period which called for many joint efforts of professors and students. The historical events of our country affected the fate of statistical studies in the Faculty of Economics. Statistics was gradually losing its appeal and eventually it has been wiped out from the list of syllabuses taught at the Faculty of Economics. The current state of play: practical statistics made up of statistical calculations based on the methods of statistics, other branches of science and specific methods, economic-statistical calculations, whose quality is closely linked to specialists of this field. Such specialists are currently trained at the Faculty of Mathematics and Information Sciences of Vilnius University.

ISSN:
2029-1175; 2351-5597
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4353
Updated:
2020-07-28 20:26:22
Metrics:
Views: 11
Export: