Lietuvių kalba - gimtoji ir negimtoji - mokykloje. Ar galima suvienodėti?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalba - gimtoji ir negimtoji - mokykloje. Ar galima suvienodėti?
Alternative Title:
Native and non-native Lithuanian language in school. Can sameness be reached?
In the Journal:
Kalbotyra. 2006, t. 56 (3), p. 156-163
Keywords:
LT
Gimtoji kalba / Native language; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTŠiuo metu rengiamasi suvienodinti lietuviškų ir tautinių mažumų mokyklų lietuvių kalbos brandos egzaminus. Straipsnyje ieškoma atsakymo į klausimus: - ar vienodas egzaminas yra įmanomas, atsižvelgiant į tai, kad vieni mokiniai yra gimtosios, o kiti – negimtosios lietuvių kalbos vartotojai; - ar šiuo metu galiojančios skirtingos lietuvių gimtosios ir valstybinės kalbos mokymo programos leidžia daryti išvadą, kad lietuviškų ir tautinių mažumų mokyklų abiturientai yra parengiami vienodai, tad gali konkuruoti laikydami tą patį egzaminą. Straipsnyje aptariamas užsienio mokslininkų požiūris į gimtosios ir negimtosios kalbos vartotoją, analizuojami „Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos ir bendrojo išsilavinimo standartai. XI – XII klasės (2002). Sugretinus teoriją (užsienio tyrimus) ir praktiką (programų analizės rezultatus), teigiama, kad teoriškai aptariami egzaminai gal būt gali būti vienodi, bet tik suvienodinus mokymo programas ir standartus, tačiau abejotina, ar gimtakalbiai ir kitakalbiai gali būti vertinami pagal tuos pačius kriterijus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Brandos egzaminai; Gimtoji kalba; Mokymo programos; Gimtakalbis; Kitakalbis.

ENPlans are currently made to equalize graduation examinations of Lithuanian language in schools of Lithuanians and ethnic minorities. The article searches for solutions to the following problems: - Is a unified examination possible considering the fact that Lithuanian is native language to some students and non-native to others? - Do the current teaching problems of Lithuanian as native and non-native language lead to a conclusion that graduates of Lithuanian and national minority schools receive equal preparation and can compete in the examination? The article discusses opinions of foreign scientists to users of native and non-native language, analyses standards for general programme and basic education in Lithuania. Classes 11 and 12 (2002). Comparison of theory (foreign research) and practice (results of programme analysis), a conclusion is drawn that the examinations may be unified theoretically but only after unification of educational programmes and standards. Nevertheless, a doubt is raised about evaluation of native and non-native speakers by the same criteria.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Vartosenos dažnumo įtaka lietuvių kalbos objekto raiškos taisyklingumui: rusakalbių gimnazistų atvejis / Justina Bružaitė-Liseckienė. Kalbų studijos. 2020, Nr. 36, p. 97-116.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4346
Updated:
2018-12-20 23:09:07
Metrics:
Views: 52    Downloads: 21
Export: