Kęstučio Skučo daktaro disertacija "Taikomosios fizinės ir sportinės veiklos vaidmuo fiziškai neįgaliųjų socializacijai" : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kęstučio Skučo daktaro disertacija "Taikomosios fizinės ir sportinės veiklos vaidmuo fiziškai neįgaliųjų socializacijai": recenzija
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2004, Nr. 1 (10), p. 173-174
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama K. Skučo daktaro disertacija „Taikomosios fizinės ir sportinės veiklos vaidmuo fiziškai neįgaliųjų socializacijai“, išskiriant tiek darbo privalumus, tiek pastebėjimus. Disertaciniame tyrime išsamiai atskleidžiama negalės fenomeno evoliucija, detali socializacijos sampratos analizė. Autorius, tiksliai apibrėžęs biosocialinių funkcijų sąvoką, nurodo fiziškai neįgaliųjų biosocialinių funkcijų tyrimų ir vertinimų ypatumus. Darbe pateikiamos svarbiausios neįgaliųjų, patyrusių nugaros smegenų pažeidimus, problemos ir jų sprendimo būdai socializacijos vyksme. Neįgalieji, patyrę nugaros smegenų pažeidimus ir judantys vežimėliais, susiduria su socialinės integracijos problemomis. Kaip vieną priemonių autorius siūlo taikomąją fizinę veiklą ir sportą, kas gerina neįgaliųjų psichosocialinę adaptaciją ir formuoja aktyvaus gyvenimo visuomenėje motyvus. Autoriui, racionaliai panaudojusiam tyrimo metodikų kompleksą, pavyko nustatyti ir įvertinti dalyvaujančių ir nedalyvaujančių sportinėje veikloje neigaliųjų socializacijos galimybes, sportuojančių fiziškai neįgaliųjų socializacijos ypatumus, intensyvios taikomosios fizinės veiklos programos poveikį tiriamųjų socializacijai, nustatyti ir įvertinti asmenų, patyrusių nugaros smegenų pažeidimus, dalyvavimo vežimėlių krepšinio pratybose ir varžybose poveikį socializacijos rodiklių kaitai. Akcentuotinas išskirtinis disertacijos bruožas – tyrimo rezultatai yra reikšmingi ne tik edukologijai, bet ir specialiajai psichologijai.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43427
Updated:
2018-12-17 11:29:28
Metrics:
Views: 4    Downloads: 4
Export: