Johannas Georgas Hamannas - žodžių magas iš Šiaurės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Johannas Georgas Hamannas - žodžių magas iš Šiaurės
Alternative Title:
Johann Georg Hamann - the Nordic magician
In the Journal:
Res humanitariae. 2012, t. 11, p. 129-150
Keywords:
LT
Johannas Georgas Hamannas; Johannas Gerorgas Hamannas; Poetas pranašas; Proto kritika; Visuminis pažinimas; Žodis.
EN
Critique of reason; Critique reason; Holistic understanding; Johann Georg Hamann; Johann Gerorg Hamann; Poet as a prophet; Poet as prophet; Word.
Summary / Abstract:

LTJ. G. Hamannas buvo vienas iš XVIII a. Karaliaučiaus intelektualų, I. Kanto draugas ir švietimo judėjimo kritikas, pasižymėjęs protestantišku krikščioniško Dievo ir žmogaus santykio supratimu. Remdamasis Sokrato teigimu apie proto nepajėgumą žinoti, jis pabrėžia pasaulio ir savęs supratimo galimybę: Dievo apsireiškimas Kristuje bei Jo žmogiškasis pavidalas Dievo Žodį Biblijoje padaro suprantamą žmogui. Nors J. G. Hamannas pripažįsta juslinį pažinimą ir protą kaip pasaulio ir savęs suvokimo prielaidą, tačiau, jo manymu, to nepakanka, nes žmogus susijęs su Dievu ir pasauliu visa savo egzistencijos esme, taip pat ir emocijomis, laisva vaizduote, veikimu bei tikėjimu. J. G. Hamanno įtaka Europos intelektualams, ypač J. G. Herderiui, J. W. Geothei, F. Schilleriui, pasireiškė kaip tik visuminiu žmogaus raiškos supratimu, kuriuo buvo sureikšminta paprastų žmonių ir tautų saviraiška, leidusi formuoti identitetą kuriant nacionalines valstybes. Dėl to J. G. Hamannas tapo reikšmingas ir lietuvių tautiniam judėjimui. [Iš leidinio]

ENJ. G. Hamann has been one of the Pleiades among the intellectuals of the XIII century Konigsberg, a friend of Kant and a critic of the enlightenment movement, famous for his protestant Christian understanding of the relation between God and man. No the basis of a misunderstood theses of Socrates, that reason is not able to know, he underlines the possibility to understand the world and oneself through the appearance of God in Christ and His humiliation down to human understanding in the Word of the Bible. Though Hamann recognizes experience through senses and reason as preconditions for the knowledge or the world and ones self, this seems to be insufficient for the full understanding, because man is bound to God and the world in the full sense of his existence and this means also through emotion, especially Herder, Goethe and Schiller, was due to his holistic understanding of mans existence, by which the self-expression of the ordinary people and peoples that enabled the formation of national identities and states. Thus Hamann became also important for the Lithuanian national liberation movement. [From the publication]

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43367
Updated:
2018-12-17 13:22:40
Metrics:
Views: 5    Downloads: 4
Export: