The Liturgical texts of Lucas Lossius in Martynas Mažvydas hymnal

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Liturgical texts of Lucas Lossius in Martynas Mažvydas hymnal
Alternative Title:
Luko Losijaus liturginiai tekstai Martyno Mažvydo giesmyne
In the Journal:
Res humanitariae. 2012, t. 11, p. 72-82
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Giesmynai; Giesmynas; L. Losijus; Lietuvių raštija, XVI a.; Liturgija; Liturginiai tekstai; Liuteronai; Lucas Lossius; M. Mažvydas; Martynas Mažvydas; Tekstai; Hymnal; Hymnals; Lithuanian writing, 16th century; Liturgical texts; Liturgy; Lucas Lossius; Lutherans; M. Mažvydas; Martynas Mažvydas; Mažvydas; Texts. L. Lossijus.
Keywords:
LT
Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Lietuvių raštija, XVI a.; Bažnyčia / Church; Liuteronai; Tekstai.
EN
Lithuanian writing, 16th century; Liturgy; Liturgical texts; Lutherans; Mažvydas; Texts. L. Lossijus.
Summary / Abstract:

LTMartyno Mažvydo rašytinis palikimas rodo, kad autorius buvo gerai susipažinęs su Luko Losijaus knyga „Psalmodia, hoc est Cantica Sacra" (1553) ir ja naudojosi liturginiame gyvenime. Šiame straipsnyje aptariami M. Mažvydo išversti L. Losijaus liturginiai tekstai, atskleidžiamas jų poveikis Rytų Prūsijos lietuviškai kalbančių parapijų liturginiam gyvenimui. Straipsnyje taip pat parodoma, kokiame pamaldų kontekste lietuviškai kalbančios parapijos naudojosi šiais liturginiais elementais. [Iš leidinio]

ENThe liturgical writings of Martynas Mažvydas provide important indications that he knew and made good use of the music and texts published by Lucas Lossius in his 1553 “Psalmodia, hoc est Cantica Sacra”. This article examines several examples of Mažvydas’s translations from the Psalmodia and indicates that these texts came to be significant liturgical contributions to the liturgical life of Lithuanian language congregations. The context of his use of Lossius’s material is also described. [From the publication]

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43364
Updated:
2018-12-17 13:22:39
Metrics:
Views: 11    Downloads: 3
Export: