Lietuvos dailės muziejaus archeologiniai eksponatai, 1943 m. gauti iš Mokslų akademijos Istorijos instituto muziejaus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos dailės muziejaus archeologiniai eksponatai, 1943 m. gauti iš Mokslų akademijos Istorijos instituto muziejaus
Alternative Title:
Archaeological exhibits of the Lithuanian Art Museum received from the History Institute of the Academy of Sciences in 1943
In the Journal:
Lietuvos dailės muziejaus metraštis [LDM metraštis]. 2005, t. 7, p. 52-84
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos dailės muziejus; Archeologiniai radiniai; Lithuanian art museum; Archaeological finds.
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Muziejai / Museums.
Summary / Abstract:

LTLietuvos dailės muziejaus Taikomosios dailės skyriuje yra archeologinių eksponatų, kurių pirminės įsigijimo aplinkybės nėra aiškios arba ne visai aiškios. Kadangi kolekciją sudaro archeologiniai radiniai, jos vertė priklauso ne tik nuo pačių daiktų, tarp kurių yra išties vertingų. Priešistorinių daiktų vertę daugiausia nulemia jų radimo aplinkybių visuma arba bent paminklas ar radimvietė. Paminklas atskleidžia daikto kultūrinę aplinką ir jo sukūrimo kontekstą, atskiras archeologinis radinys ypač sunkiai interpretuojamas, dažniausiai tik apytiksliai pavyksta nustatyti ir jo kultūrinę priklausomybę. Tad straipsnis yra mėginimas, remiantis išlikusia ir prieinama archyvine medžiaga, nustatyti aptariamo rinkinio radimvietes, chronologiją, kultūrinę priklausomybę, radimo aplinkybes, sykiu priklausymą skirtingų muziejų rinkiniams ar privačių asmenų kolekcijoms.

ENThe Division of Applied Art of the Lithuanian Art Museum contains archaeological exhibits the initial circumstances of acquiring of which are unclear or not too clear. Since the collection consists of archaeological findings its value depends not only the things themselves among which there are valuable ones indeed. The value of prehistoric things is mostly determined by the whole of circumstances under which they were found or at least a monument or the location. The monument reveals the cultural environment of a thing and the context of its creation, a separate archaeological finding is especially difficult to interpret, most often one manages to determine its cultural belonging only approximately. Hence, the article is an attempt, on the basis of the surviving and accessible material, to establish the location, chronology, cultural belonging, and circumstances of discovering, at the same time belonging to the collections of different museums or collections of private persons of the collection under discussion.

ISSN:
1648-6706
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4334
Updated:
2018-12-17 11:38:41
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: