Vasara Vilniuje prieš šimtmetį

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vasara Vilniuje prieš šimtmetį
In the Journal:
Naujasis Židinys - Aidai. 2012, Nr. 5, p. 331-341
Keywords:
LT
Atostogos; Dienoraščiai; Domas šidlauskas-Visuomis; Dominyko Šidlausko dienoraštis; Inteligentija; Laisvalaikio kultūra; Laisvalaikis; Pramogos; Pramogų sodai ir parkai; Rusijos imperija (Russian Empire); Susibūrimai; Vilniaus bajorų klubas; Vilnius.
EN
Culture of leisure; Diaries; Diary of Dominykas Šidlauskas; Domas Šidlauskas-Visuomis; Entertainment gardens and parks; Gatherings; Holiday; Intelligentsia; Leisure; Leisure culture; Merrymaking; Russian Empire; Vilnius; Vilnius gentry club.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiama XIX a. pabaigos – XX a. pradžios sociokultūrinė Vilniaus padėtis, miesto laisvalaikio ir pramogų kultūra, įvairių klubų veikla, viešojo ir privataus gyvenimo specifika. Svarbiausias tyrimo šaltinis – Lietuvos visuomenės veikėjo Domo Šidlausko-Visuomio 1906–1908 metų dienoraštis. Rusijos imperijoje vykę socialiniai ir politiniai procesai Liepojos gimnaziją baigusį valstiečių palikuonį paskatino atvykti į Vilnių. D. Šidlauskas-Visuomis Vilniuje dirbo „Vilniaus žinių“ ir „Naujosios gadynės“ redakcijose, simpatizavo kairiosioms politinėms jėgoms. XIX a. antrojoje pusėje Rusijos imperijoje prasidėję socialiniai ir ekonominiai procesai Vilnių pasiekė XIX a. pabaigoje. Urbanizacijos, demokratėjančios visuomenės ir įsigalinčios komercinės kultūros poveikis miesto raidai buvo akivaizdus. Šiuos pokyčius D. Šidlauskas-Visuomis fiksavo ir reflektavo savo dienoraštyje. Pabrėžiama, jog XIX–XX a. sandūros Vilniuje formavosi pramogų parkai, sodai ir restoranai, kuriuose mėgdavo susiburti intelektualai ir įvairių draugijų nariai. Miesto gyventojų buitis ir gyvenamoji aplinka keitėsi, augo miestiečių ekonominė galia. Daugėjo galimybių bendrauti, formavosi specifinė salonų kultūra. Laisvalaikio leidimas parkuose ir užmiesčio kelionės taip pat tapo svarbia miesto gyventojo laisvalaikio kultūros dalimi. Charakteringas XX a. pradžios Vilniaus sociokultūrinio gyvenimo bruožas – bajorų klubai, kurie savo prigimtimi iš esmės nesiskyrė nuo kitų Vakarų Europos ir Rusijos imperijos klubų. Juose susibūrusius asmenis vienijo kilmė ir bendros idėjos.

ENThe article reveals the socio-cultural situation in Vilnius, the city’s leisure and entertainment culture, the activities of various clubs, and the specifics of public and private life at the end of the 19th and the beginning of 20th century. The most important source of research is the diary of the Lithuanian public activist Domas Šidlauskas-Visuomis of 1906-1908. The social and political processes that took place in the Russian Empire led the descendant of the peasants who left Liepaja Gymnasium to enter Vilnius. D. Šidlauskas-Visuomis in Vilnius worked in the editorial offices of “Vilniaus žinios” and “Naujoji gadynė”, sympathising with the left-wing political forces. Social and economic processes started at the second part of the 19th century in Russian Empire have reached Vilnius at the end of the 19th century. The impact of urbanisation, the democratising society and commercial culture entering into force were evident on the development of the city. These changes were recorded and reflected by D. Šidlauskas-Visuomis in his diary. It is emphasised that in Vilnius of the 19th-20th centuries, amusement parks, gardens and restaurants have been forming, where intellectuals and members of various societies gathered together. The urban and residential environment of the inhabitants of the city changed, the economic power of the citizens grew. Increased opportunities for communication, a specific culture of salons were formed. Leisure time in parks and country trips has also become an important part of the citizen’s leisure culture. Characteristic of the beginning of the 20th century socio-cultural life of Vilnius is characterised by the nobility clubs, which in their essence did not differ from other Western European and Russian empire clubs. The people gathered together were brought by the origins and common ideas.

ISSN:
1392-6845
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43332
Updated:
2021-02-22 22:50:11
Metrics:
Views: 12    Downloads: 8
Export: