Organizacijų mokymosi tyrimas vadybinėje praktikoje.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijų mokymosi tyrimas vadybinėje praktikoje
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2006, Nr. 37, p. 37-46
Keywords:
LT
Darbuotojai / Workers; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTOrganizacijų gebėjimas mokytis, taip tikintis sukurti pagrindinį konkurencinio pranašumo šaltinį, suprantamas kaip šiuolaikinių organizacijų išlikimo prielaida, nes jos turi nuolat keistis iš vidaus, o taip pat prisitaikyti prie išorinės aplinkos pokyčių. Straipsnio tikslas - ištirti ir aprašyti organizacijų mokymosi gebėjimų ir organizacijos veiklos sąsajas. Tyrimo eigoje nustatyta, kad organizacijų vadovai ir specialistai supranta nuolatinio mokymosi būtinybę nuolat besikeičiančioje aplinkoje, aktyviai mokosi iš savo ir kitų patirties, todėl gana lengvai, jų nuomone, prisitaiko prie pokyčių. Palyginamoji darbuotojams darbe reikalingų gebėjimų ir tuos gebėjimus ugdančių mokymo metodų analizė parodė, kad organizacijose dažniausiai yra naudojami tradiciniai mokymo metodai, kurie ne visuomet tinka gebėjimams, kurių reikmės buvo aktualizuotos tyrime, ugdyti. Duomenų faktorinės analizės išdavoje buvo nustatyti keturi organizacijų mokymosi raiškos faktoriai - refleksyvumas, kryptingas aktyvumas, mokymosi aplinka ir vadybos funkcijų atlikimas - ir įvertinti jų tarpusavio ryšiai. Pirmieji du faktoriai atspindi mokymosi bruožus individualiame lygmenyje, o kiti du gali būti priskiriami mokymosi faktoriams. Tampriausias tiesioginis ryšys yra nustatytas tarp vadybos funkcijų ir kryptingo aktyvumo. Tiek teoriniu, tiek praktiniu lygiu yra reikšmingas tyrimu atskleistas mokymosi aplinkos ir darbuotojų aktyvaus kryptingumo sąryšio faktas. Esant palankiai mokymosi aplinkai, darbuotojai turi galimybę suvokti, kokie gebėjimai jiems yra reikalingi efektyvios veiklos atlikimui, ir tuos gebėjimus ugdyti.Reikšminiai žodžiai: Organizacijos mokymasis; Mokymosi sąlygos; Darbuotojų gebėjimai.; Organizational learning; Learning environment; Employee abilities.

ENThis article gives an overview of the organizational learning ability research with the aim of finding the correlation between the subject discussed and the activities of organizations. The latter research revealed four statistically grounded organizational learning factors and their interrelations. As well as this, the learning abilities and educational methods, relevant to the organizations under analysis, are actualized. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4333
Updated:
2018-12-17 11:45:50
Metrics:
Views: 30    Downloads: 6
Export: