The Man on the hill. Žagarė manor-borough: its origin and historical development in the 13th-16th centuries

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Man on the hill. Žagarė manor-borough: its origin and historical development in the 13th-16th centuries
Keywords:
LT
Dvaras; Piliakalnis; Ūkis; Žagarė; Žemgala; Žiemgala, Žagarė, dvaras, miestelis, piliakalnis, bažnyčia.
EN
Hillfort; Household; Manor; Semigalia; Semigalia, Žagarė, manor-borough, hill, church; Žagarė.
Summary / Abstract:

LTRemiantis archeologiniais, rašytiniais šaltiniais ir istoriografija straipsnyje siekiama atskleisti Žagarės dvaro ir miestelio kilmę bei istorinę raidą XIII–XVI amžiuose. Apibrėžiamos fizinės geografinės vietos sąlygos, charakterizuojami geležies amžiaus laikotarpio piliakalniai ir jų liudijimai Viduramžių rašytiniuose šaltiniuose. Priešistorinio laikotarpio piliakalnis, dar vadintas Aukštadvariu arba Žvelgaičio kalnu, ilgainiui davė pradžią Žagarės dvarui. Tai vienas pirmųjų šiaurės Lietuvos dvarų, paminėtų XV a. rašytiniuose šaltiniuose. Jo lokalizacija šiaurės Lietuvoje, netoli dabartinės Lietuvos ir Latvijos sienos. Tyrime nuosekliai atskleidžiama piliakalnio virsmo Žagarės dvaru istorija, išskiriant naudotus žemėnaudos principus ir pabrėžiant diegtų agrarinių technologijų pobūdį bei žemės ūkio veiklos efektyvumą. Charakterizuojami krašto demografiniai procesai ir aprašoma Žagarę valdžiusi vietos diduomenė bei jos turėta dvaro ir miestelio raidos vizija ir pastangos kontroliuoti prekybos kelią. Pabrėžiamas Žagarės vaidmuo Reformacijos ir Kontrreformacijos kovų laikotarpiu. Po XIII a. vykusių kovų visame pietų Žiemgalos regione gyvenimas buvo sutrikdytas, tik vienintelė Žagarės vietovė nepatyrė šių sukrėtimų ir čia galima atsekti nuoseklų gyvenimo ritmą nuo vėlyvųjų priešistorinių laikų iki Viduramžių ir vėliau.

ENAccording to the archaeological, written sources and historiography, the article aims to reveal the origin of Žagarė Manor and the town as well as its historical development in the 13-16th centuries. The conditions of the physical geographical location are characterised, the mounds of the iron-age period are characterised as well as their testimonies in the written sources of the Middle Ages. The mound of the prehistoric period, also called Aukštadvaris or Žvelgaitis hill, eventually gave way to Žagarė Manor. It is one of the first manors of northern Lithuania, mentioned in the written sources of the 15th century .Its location is in northern Lithuania, near the present border of Lithuania and Latvia. The study consistently reveals the history of the transformation of the mound into the Žagarė Manor, distinguishing used land use principles and emphasising the nature of the implemented agrarian technologies and the efficiency of agricultural activity. The demographic processes of the region are characterised and the local aristocracy that ruled Žagarė and its vision of the development of the manor and the town and its efforts to control the trade route are described. The role of Žagarė in the period of the Reformation and Counter-Reformation struggles is emphasised. After the 13th century life was disturbed throughout the whole of southern Žiemgala region, the only area that did not suffer from these shocks is Žagarė, and here it is possible to trace a consistent life rhythm from the late prehistoric times to the Middle Ages and later.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43321
Updated:
2018-12-03 22:34:03
Metrics:
Views: 2
Export: