Informacijos valdymas ugdant moksleivių statistinius gebėjimus kaip socialinius: tikslai ir funkcijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Informacijos valdymas ugdant moksleivių statistinius gebėjimus kaip socialinius: tikslai ir funkcijos
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2006, Nr. 6, p. 147-156
Keywords:
LT
Informacijos valdymas.
EN
Information menagement; Statistical skills.
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais dešimtmečiais, sparčiai didėjant naujos informacijos srautui, atsirandant ją interpretuojančioms mokslinėms teorijoms, išskiriami pažinimo kriterijai. Kintant informacijos edukaciniams prioritetams, akivaizdu, kad svarbiausia yra ne žinių kaupimas, bet mokėjimas racionaliai, savarankiškai, pagrįstai mąstyti, naudotis informacija (ją skaityti, vaizduoti), mokėti ją pasirinkti. Pramonininkų apskritojo stalo (European Round Table of Industrialists – ERTI) diskusijoje, kurioje buvo aptariama Europos švietimo padėtis, pabrėžtas socialinis mokomųjų dalykų vaidmuo. Ypač akcentuoti statistiniai gebėjimai, kurie leidžia sėkmingai analizuoti ir vertinti informaciją, t.y., ją valdyti. Straipsnyje apibūdinami statistinių gebėjimų tikslai ir funkcijos, kurie nukreipti į informacijos valdymą, kurių pagrindu plėtojamas socialiai pilnavertis asmenybės ugdymas. Išskirtos tokios ugdymo funkcijos: informacinė, pažintinė, lavinamoji, tiriamoji, pragmatinė ir socializacijos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Informacijos valdymas; Statistiniai gebėjimai; Information menagement; Statistical skills.

ENThe last decades have seen a rapid increase in new information flows, emergence of complementary scientific theories, cognition criteria, change of priorities in the value system and it is obviously much more important to be able to think, use (read as well as represent) and select information rationally, autonomously and reasonably than merely accumulate it. In the discussion of European Round Table of Industrialists the social role of educational subjects was highlighted. This viewpoint is closely related with levels of literacy. A particular emphasis is placed on statistical skills, which enable us to understand, analyse and assess information, i.e. to manage information. This article presents the aims and the functions of information management at the intersection of education paradigms. In summarising it may be claimed that the aims for development of statistical skills are well-identified and targeted towards information management, based on which a versatile personality is educated. All the authors actually describe five functions: informational, cognitive, educational, investigative, pragmatic and that of socialization. Development of statistical skills assists both in developing information management competencies and skills of mathematics and other subjects. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Statistikos ir tikimybių teorijos mokymo pagrindinėje mokykloje motyvai / Viktorija Sičiūnienė. Pedagogika. 2001, 49, p. 84-94.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4324
Updated:
2020-07-30 17:39:45
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: