Kolegijos dėstytojo kompetencijų kaita profesinio rengimo reformos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Kolegijos dėstytojo kompetencijų kaita profesinio rengimo reformos kontekste
Alternative Title:
Change in college teacher competencies in the context of vocational education reform
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2005, Nr. 9, p. 94-105
Summary / Abstract:

LTŽinių visuomenės formavimasis priklauso nuo mokymo ir mokymosi paradigmų kaitos, nuo mokymosi visą gyvenimą būtinybės ir galimybės dermės. Kolegijos dėstytojas šioje visuomenėje tampa ne tik jvairių formų mokymo/si organizatoriumi, bet ir nuolatinio mokymosi dalyviu bei švietimo paslaugų teikėju. Pedagogo profesinės veiklos kokybė vertinama pagal konkretų akademinės veiklos rezultalą. 2004 metais Lietuvos kolegijose jvykęs konkursas docento, lektoriaus, asistento pareigas eiti pareikalavo atitinkamų profesinių kompetencijų. Straipsnyje nagrinėjama kolegijos dėstytojų profesinių kompetencijų kaita bei analizuojami Šiaulių kolegijos pedagogų, dalyvavusių konkurse pareigas eiti, akademinės veiklos rezultatai. [Iš leidinio]

ENFormation of knowledge-based society depends on the change in the teaching and learning paradigms, on the coherence between the necessity and opportunity of lifelong learning. College teacher in this society becomes not only an organiser oi teaching and learning in various forms, but also a participant of lifelong learning and provider of educational services. The quality of teacher professional activity is assessed according to specific oulcome of academic activity. The competition for a position of an assistant professor (docent), lecturer and assistant, organised in the Lithuanian colleges in 2004, raised demands for appropriate professional competencies. The article investigates the change in college teacher professional competencies and analyses the academic activity outcomes displayed by Siauliai College teachers who participated in the competition for the aforementioned positions. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43186
Updated:
2020-04-03 10:28:43
Metrics:
Views: 84    Downloads: 1
Export: