Creation of savings banks and State savings banks in Lithuania in 1839-1914

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Creation of savings banks and State savings banks in Lithuania in 1839-1914
In the Journal:
Newsletter from the EABH bulletin. 2006, no. 2, p. 18-23
Keywords:
LT
Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama taupomųjų bankų kūrimosi ir vystimosi bruožai, bei indėlių dydžiai XIX a. II pusėje – XX a. pradžioje Rusijos okupuotoje dabartinės Lietuvos teritorijoje – Vilniaus, Kauno ir Suvalkų gubernijose. Carinės Rusijos teritorijoje pirmieji taupomieji bankai atsirado 1939 m., o Vakarinėse imperijos gubernijose jie pasirodė amžiaus viduryje. Taupomųjų bankų tikslas buvo sudaryti sąlygas vargingai gyvenantiems žmonėms kaupti savo santaupas ir esant reikalui jas panaudoti. Per aptariamą laikotarpį smarkiai išaugo taupomųjų bankų bei indėlių skaičius, augo ir vidutinio indėlio dydis. Toks augimas atspindi piniginių santykių plitimą ir kapitalistinės ekonomikos vystimąsi krašte.Reikšminiai žodžiai: Taupomųjų bankų kūrimas Lietuvoje; Valstybiniai taupomieji bankai; Taupomųjų bankų teisinis reguliavimas; Indėliai; Creation of Savings Banks in Lithuania; State savings Banks; Legal regulation of savings banks; Deposits.

ENThe article discusses the establishment and development characteristics of savings banks and deposit sizes from the second half of the 19th century to the early 20th century. In the current territory of Lithuania which was then Russian-occupied – the provinces of Vilnius, Kaunas and Suvalkija. The first savings bank in the Tsarist-occupied territory appeared in 1939 and in Western imperial provinces they appeared in the middle of the century. The aim of savings banks was to establish conditions for impoverished citizens to save their money and use them as needed. During the period under discussion the number of savings banks grew sharply and the average deposit sizes increased. This growth reflects the spread of monetary relations and capitalist economic development in the country.

Related Publications:
Bankai Lietuvoje : XIX a. pabaiga - XX a. I pusė : projektuose, fotografijose, atvirukuose / sudarytojas ir teksto autorius Vidmantas Laurinavičius. Vilnius : Lietuvos bankas, 2003. 187 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4316
Updated:
2016-07-30 11:19:40
Metrics:
Views: 16
Export: