Поддержка кооперативов и кооперации - стратегия государства в области сельского хозяйства

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Поддержка кооперативов и кооперации - стратегия государства в области сельского хозяйства
Keywords:
LT
Fondai; Kooperatyvai; Valstybė; Valstybės strategija; Vystymas; Žemės ūkis.
EN
Agriculture; Cooperative; Cooperatives; Development; Funds; Government; Lithuania; State strategy.
Summary / Abstract:

LTStatistiniai duomenys rodo, kad Lietuvoje 2009 m. pradžioje buvo užregistruota apie 108 tūkst. ūkių. Lietuvoje užregistruota apie 400 kooperatyvų, iš kurių tik 50% iš tikrųjų veikia. Tyrimo tikslas - susisteminti paramos formas kooperatyvams ir parengti pasiūlymus dėl tarptautinių kooperatyvų tikslinės orientacijos ir paramos. Tyrimo metu buvo naudojami metodai: analogija, loginis mokslinės literatūros palyginimas, analizuojami teisės aktai, statistiniai duomenys, apklausti ekspertai (ūkininkai ir visų tipų kooperatyvų vadovai). Bendradarbiavimo procesas Lietuvoje vis dar lėtas. Be klasikinių kooperatyvų, ūkininkai ir kaimo gyventojai naudojasi paprastesnėmis bendradarbiavimo formomis, dažnai nesudarant bendrų įmonių, bet buriantis pagal poreikius į bendruomenes (drenažo sistemų naudotojų asociacijos, kaimynų parama kaimynams ir kt.) ir kt. Šiuo metu kooperatyvų kūrimą ūkininkai palaiko tais atvejais, kai siekia vieno iš svarbiausių ekonomikos principų - didelio masto gamybos. Pagrindinės kooperatyvams teikiamos paramos rūšys yra švietimo paslaugų finansavimas, lengvatinių paskolų teikimas, investicijų rėmimas, kooperatyvų steigimo rėmimas, mokesčių lengvatos, vaisių ir daržovių gamintojų rinkos reguliavimas ir antimonopolinių įstatymų apribojimų mažinimas. Didesnį paramos poveikį galima pasiekti kuriant didelius kooperatyvus, nes jie yra konkurencingesni, todėl valstybinės kooperatyvų plėtros strategijos prioritetas turėtų būti teikiamas kooperatyvų ir jų asociacijų dideliems projektams remti.

ENStatistical data shows that in Lithuania at the beginning of 2009 there were about 108 thousand registered farms. About 400 cooperatives have been registered in Lithuania, of which only 50% actually work. The purpose of the study is to systematise forms of support for cooperatives and to prepare proposals for the target orientation and support of international cooperatives. The methods used in the research: analogy, logical comparisons of scientific literature, analysed legal acts, statistical data, interviewed experts (farmers and managers of all types of cooperatives). The cooperation process in Lithuania is still slow. In addition to classical cooperatives, farmers and villagers are using simpler forms of cooperation, often without creating joint ventures, but luring community-based needs (user associations for drainage systems, neighbouring support for neighbours, etc.), etc. Cooperatives are now supported by farmers in the case of one of the most important economic principles - large-scale production. The main types of support provided to cooperatives are financing of education services, provision of soft loans, sponsorship of investments, sponsorship of cooperatives, tax incentives, market regulation of fruit and vegetable producers, and reduction of restrictions on antitrust laws. Greater impact of the support can be achieved through the creation of large cooperatives, as they are more competitive, and therefore the priority of the state cooperative development strategy should be given priority to support large projects of cooperatives and their associations.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43153
Updated:
2017-11-12 19:27:49
Metrics:
Views: 1
Export: