Stakliškių parapijos XIX a. oikonimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stakliškių parapijos XIX a. oikonimai
In the Journal:
Baltistica. 2011, t. 46, Nr. 2, p. 311-319
Keywords:
LT
Stakliškės; Oikonimai.
EN
Stakliškės; Toponyms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje skelbiami Stãkliškių parapijos XIX a. rankraštinėse knygose (1843-1844 m. ir 1884 m. ) randami oikonimai. Oikonimai suskirstyti į 5 grupes: dvarų, palivarkų, kaimų, galudvarių (zasciankų) ir neaiškius pavadinimus. Atskirų grupių oikonimai pateikti alfabetine tvarka dviejose gretiminėse skiltyse. Visose grupėse pirmiausia pateikta atstatyta autentiška lietuviškoji forma, prie kurios nurodyti pirmosios knygos lenkiški, o antrosios – rusiški transliteruoti atitikmenys. Iš pateikto oikonimų sąrašo matyti, kad Stakliškių parapijoje XIX a. mažiausia būta dvarų ir palivarkų, daugiausia kaimų ir galudvarių (zasciankų) pavadinimų. Iš viso pirmoje knygoje pastebėta užfiksuotų oikonimų 97, o antroje – 79, tarp jų abiem knygoms bendrų – 62. Nėra abejonės, kad tiek oikonimų egzistavimą, tiek kitimą XIX a. nemažai yra lėmusios politinės bei socialinės sąlygos. Per tuos 40 metų, skiriančių antrąją knygą nuo pirmosios, daug įtakos oikonimų egzistavimo ir kitimo procesams turėjo okupacinės caro valdžios rusinimo politika, 1861 m. baudžiavos panaikinimas, 1831 ir 1863 m. sukilimai. Dar pirmoje knygoje atsirado palivarko pavadinimas Murawiow: o antroje – galudvarių Borek, Dobrovole, Komarka, Kamiliovo, Konstantinopol, Liudvinovo, Marcinovo, Muravanka, Pavlinovo pavadinimai, kurie po sukilimų numalšinimo buvo primesti gyvenvietėms. Ligi dabar dar yra išlikę 46 kaimų bei buvusių dvarų, palivarkų, galudvarių pavadinimai. Dėl Stakliškių parapijos ribų kitimų, vykusių XIX–XX a., taip pat dėl natūralios raidos pokyčių ne visi išvardyti oikonimai dabar priklauso šiai parapijai.

ENThe paper publishes the oikonyms found in the 19th c. manuscript books (1843–1844 and 1884) of Stãkliškės parish. The oikonyms fall into five groups: manor, folwark, village, zaścianka and vague names. Group oikonyms are presented separately in the alphabetical order in two adjacent columns. All groups initially present the restored authentic Lithuanian form, followed by Polish transliterated equivalents from the first book and Russian transliterated equivalents from the second book. The presented list of oikonyms shows that in the 19th c. Stãkliškės parish had the smallest number of manors and folwarks and more villages and zaściankas. The first book recorded 97 oikonyms, and the second – 79 oikonyms; 62 oikonyms are common between the two books. The existence of oikonyms and their change in the 19th c. was certainly determined by political and social conditions. Over those 40 years separating the second book from the first one, the Russification policy of the occupant Tsar authority, the 1861 abolition of serfdom, the 1831 and 1863 uprisings largely influenced the processes of oikonym existence and change. The folwark name Murawiow appeared in the first book; the names of zaściankas Borek, Dobrovole, Komarka, Kamiliovo, Konstantinopol, Liudvinovo, Marcinovo, Muravanka, Pavlinovo appeared in the second book, which were enforced on settlements after suppression of the uprisings. To date 46 names of villages and former manors, folwarks and zaściankas have remained. Due to the change of boundaries of Stãkliškės parish in the 19th–20th c. and due to natural evolution not all listed oikonyms now belong to this parish.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43136
Updated:
2018-12-17 13:13:22
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: