Карев, Дмитрий Владимирович. Белорусская и украинская историография конца ХVIII — начала 20-х гг. ХХ в. в процессе генезиса и развития национального исторического сознания белорусов и украинцев : recenzija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Baltarusių kalba / Belarusian
Title:
Карев, Дмитрий Владимирович. Белорусская и украинская историография конца ХVIII — начала 20-х гг. ХХ в. в процессе генезиса и развития национального исторического сознания белорусов и украинцев: recenzija
In the Journal:
Беларускі гістарычны агляд [БГА] [Belarusian historical review]. 2008, т. 15, сш. 1-2, p. 375-386
Recenzuojama knyga: Белорусская и украинская историография конца ХVIII — начала 20-х гг. ХХ в. в процессе генезиса и развития национального исторического сознания белорусов и украинцев / Карев, Дмитрий Владимирович. 2007 312 p
Keywords:
LT
Baltarusių ir ukrainiečių istoriografija; Baltarusių ir ukrainiečių tautų genezė; Baltarusių istoriografija; Dmitrijus Karevas; Istoriografija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Recenzija; Tautinės savimonės formavimasis; Ukrainiečių istoriografija.
EN
Belarusian historiography; Belorussian and Ukrainian historiography; Dmitry Karev; Formation of national self-consciousness; Genesis of Belorussian and Ukrainian nations; Historiography; Review; Ukrainian historiography.
Summary / Abstract:

LTRecenzuojama Dmitrijaus Vladimirovičiaus Karevo knyga „Белорусская и украинская историография конца ХVIII – начала 20-х гг. ХХ в. в процессе генезиса и развития национального исторического сознания белорусов и украинцев“ (Вильнюс, 2007). Joje nagrinėjama Baltarusijos ir Ukrainos istoriografijos raida XVIII a. pabaigoje – XX a. trečio dešimtmečio pradžioje, kuomet vyko sparti istoriografijos paradigmų kaita, formavosi nacionalinės istoriografijos. Nagrinėjama tema aktuali. Visgi recenzentas Alesis Danilovičius knygoje įžvelgia daugybę trūkumų. Abejonių jam kelia autoriaus mėginimai tiksliai įvardyti Baltarusijos istoriografijai nusipelniusių XIX a. istorikų tautybę. Kita vertus, autorius neskiria dėmesio pačių istorikų etninei savimonei. Sunku įsivaizduoti Baltarusijos ir Ukrainos istorijos tyrimus be Lenkijos archyvų medžiagos, tačiau knygos autorius jais kaip tik ir nesiremia. Taip pat nesiremiama ir daugeliu aktualių publikuotų lenkiškų šaltinių, naujausia lenkiška literatūra. Tačiau Baltarusijos istorija knygoje akivaizdžiai vertinama per Rusijos istoriografijos prizmę, remiamasi sovietinių laikų klišėmis. Kai kuriems svarbiems baltarusių ir ukrainiečių istorikams autorius skiria labai mažai dėmesio arba išvis jų nemini. Liko menkai aptarta ir dalis Ukrainos istoriografijos periodų. Knygoje nepateikiama Baltarusijos ir Ukrainos istoriografijos lyginamoji analizė. Tad autoriaus teiginys, kad istorijos mokslas Ukrainoje labiau pažengęs nei Baltarusijoje, yra nepagrįstas. Knygos privalumų, pritaikymo galimybių, išliekamosios vertės recenzentas neaptaria.

ISSN:
1392-902X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43119
Updated:
2022-02-25 19:16:48
Metrics:
Views: 3
Export: