Baltijos šalių ūkio struktūrinių pokyčių analizė ir vertinimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltijos šalių ūkio struktūrinių pokyčių analizė ir vertinimas: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2012.
Pages:
166 p
Notes:
Disert. rengta 2009-2012 m. Vilniaus universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2012. Bibliografija.
Keywords:
LT
Ūkio struktūra; Struktūriniai pokyčiai; Ūkio plėtra.
EN
Economy structure; Structural changes; Economy development.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Economy structural changes analysis and evaluation in Baltic States Vilnius, 2012 40 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tyrimo objektas yra Baltijos šalių ūkio struktūrinių pokyčių analizė ir šių pokyčių efektyvumo modeliavimas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti ūkio struktūrinius pokyčius Baltijos šalyse ir atliktos analizės pagrindu pasiūlyti ūkio struktūrinių pokyčių vertinimo modelį. Siekiant tyrimo tikslo, disertacijoje sprendžiami keli uždaviniai. Disertacijoje analizuojami esami ūkio struktūrinių pokyčių vertinimo metodai. Siekiama įvertinti šių metodų informatyvumą apie ūkio struktūrinių pokyčių naudą ūkio plėtrai. Ypatingas dėmesys skiriamas šių pokyčių analizei ir vertinimui. Atlikus išsamią išsivysčiusių šalių ūkio struktūros analizę, įvertinus pagrindinių ūkio sektorių plėtros ypatybes, siūlomas ūkio struktūrinių pokyčių vertinimo modelis. Šis modelis vertina ūkio struktūrinių pokyčių naudą ūkio plėtrai. Tyrimas rodo, kad Lietuva, Latvija ir Estija turi vieną bendrą problemą – tiesioginės užsienio investicijos pritraukiamos į tuos sektorius, kuriose kuriama mažą pridėtinę vertę turinti produkcija (maisto, naftos, chemijos pramonės sektoriai). Visa tai rodo, kad vykstantys ūkio struktūriniai pokyčiai yra neefektyvūs, todėl būtina kuo greičiau keisti susiformavusią Baltijos šalių ūkio struktūrą. Išanalizavus ūkio struktūrinius pokyčius skirtingais metodais, įvertinus šiuos pokyčius pasiūlytu vertinimo modeliu bei atsižvelgus į gautus analizės rezultatus, siūloma Baltijos šalių vyriausybėms ekonominės recesijos metu formuoti aktyvesnę ūkio struktūrinę politiką. Visą tai įgyvendinus ekonominėmis priemonėmis, galima tikėtis efektyvių ūkio struktūrinių pokyčių.

ENThe object of dissertation is analysis and modeling the economy of structural changes in Baltic states. The research problem scale - there is not enough attention devoted to structural changes, their analysis and evaluation in Baltic States and the basis of the analysis of structural changes offer an evaluation model. To study the purpose, the thesis deal a few challenges. The thesis analyzes the current economic structural changes in valuation methods. The aim is to evaluate the informativeness of the methods of economic structural changes in the benefits of economic development. Particular attention is given to changes in the analysis and evaluation. After careful developed countries economic structure analysis, evaluation of key economic sectors of development properties, the proposed structural changes in the economic evaluation model. This model assesses the economic benefits of structural changes in economy. The research shows that Lithuania, Latvia and Estonia have one common problem - to attract foreign direct investment in those sectors in which developed a low value-added content of products (food, oil, chemical industries). All this shows that the proceedings of the economic structural changes are not effective, so it is urgent to change the traditional structure of the Baltic States. The analysis of structural changes in the economy in different ways, taking these developments proposed measurement model and taking into account of the analytical results, the proposed Baltic governments to shape the economic recession intensified agricultural structural policy. The full implementation of the economic measures that can expect an effective structural changes.

Related Publications:
Economic sector performance and growth: contemporary approaches in the context of sustainable development / Toma Lankauskienė, Manuela Tvaronavičienė. Intelektinė ekonomika. 2013, t. 7, Nr. 3(17), p. 355-374.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43101
Updated:
2022-02-29 21:45:01
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: