Šviečiamojo klasicizmo blyksniai : dainos L. G. Rėzos ankstyvosios poezijos tekstais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šviečiamojo klasicizmo blyksniai: dainos L. G. Rėzos ankstyvosios poezijos tekstais
Alternative Title:
Flashes of enlightened classicism: songs based on the early poems by L. G. Rėza
In the Journal:
Menotyra. 2006, Nr. 1 (42), p. 38-46
Keywords:
LT
Dainos / Songs; Muzika / Music; Šviečiamasis amžius. Švietimo epocha / Enlightenment.
Summary / Abstract:

LTPublikacija tęsia XVIII–XIX a. sandūros Mažosios Lietuvos muzikos kultūros apžvalgą. Tyrimo objektas – šviečiamosios minties, lietuvių muzikos tautinio susivokimo ryšiai. Skelbiama mažiau žinomų L. G. Rėzos (1776– 1840) originaliosios poezijos bei muzikos sąlyčio pavyzdžių, jie laikomi lietuvių dainų rinkinio (1825 m.) prielaida. Rašant straipsnį daugiausiai pasiremta vokiečių autorių – J. M. Müllerio-Blattau, H. Güttlerio, E. Krollio, W. Salmeno – Rytprūsių muzikos istorijos studijomis, A. Jovaišo, V. Maciūno, J. Ereto, A. Matulevičiaus publikacijomis, informacine literatūra. Natų pavyzdžius suteikė Berlyno Staatsbibliothek. Naudojami lyginamasis, analizės, sintezės mokslinio tyrimo metodai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mažoji Lietuva; Karaliaučius; Muzikos kultūra; Apšvieta; Lituanika; Šviečiamasis klasicizmas; Preromantizmas; Dainos; Lithuanian Minor; Königsberg; Music culture of the end of 18th-the beginnging of 19th centuries; Enlightenment; Pre-romanticism; Song; W. G. M. Jensen; L. G. Rhesa.

ENThis essay continues the theme of musical culture in Lithuania Minor during the Enlightenment and the pre-romantic period. The author once again returns to the examples of the combination of music and the original poetry by L.G. Rėza, which are viewed as a background for the publication of a collection of Lithuanian folk songs (1825). It is attempted to determine what general conditions brought about the rise of musical nationalism. At this point, the subtheme of enlightenment thought and musical ties of the turn of the 19th century – the issue discussed by the author previously – is naturally introduced. Typical examples of the vocal lyrics of classicism are used to demonstrate how Enlightenment ideas and the aesthetics of late classicism laid the ground for the national revival of Lithuanian music. The article draws on the East-Prussian musical culture studies by the German authors J.M. Müller-Blattau, H. Güttler, E. Kroll and W. Salmen, on articles by Lithuanian researchers (A. Jovaišas, V. Maciūnas, J. Eretas, and A. Matulevičius) and other sources. The material for this study has been gathered at the libraries of the Lithuanian Academy of Sciences and Vilnius University and the Martynas Mažvydas National Library. Music examples have been provided by the Staatsbibliothek in Berlin. The research methods used in the study include the comparative method, analysis and synthesis. [From the publication]

ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4307
Updated:
2018-12-20 23:09:06
Metrics:
Views: 21    Downloads: 1
Export: