Анализ спроса на электронные услуги здравоохранения

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Анализ спроса на электронные услуги здравоохранения
Keywords:
LT
Elektroninės paslaugos; Sveikatos apsauga; Sveikatos apsaugos sektorius, informacinės technologijos.
EN
Electronic service; Electronic services; Health cae sector; Health care; Information technologies.
Summary / Abstract:

LTMokslinėje literatūroje yra pakankamai informacijos apie teigiamą elektroninių sveikatos paslaugų poveikį teikiamų paslaugų kokybei, prieinamumui, paslaugų teikėjų konkurencijos didėjimui, tačiau Lietuvoje nebuvo realaus bandymo įvertinti elektroninių paslaugų apimties ir paklausos iš vartotojo perspektyvos. Tyrimo tikslas - įvertinti informacinių technologijų naudojimą Lietuvos sveikatos priežiūros sektoriuje ir įvertinti elektroninių sveikatos paslaugų paklausą. Lietuvoje atliktas tyrimas rodo, kad 2008 m. sausio mėn. tik 38% Lietuvoje veikiančių ligoninių turėjo interneto puslapius. Interneto puslapius turi tik didelės ligoninės ar ligoninės dideliuose Lietuvos miestuose. Ambulatorines paslaugas teikiančios įstaigos vis dar blogesnėje padėtyje. 2008 m. pabaigoje tik 12 proc. Lietuvos ambulatorinių gydymo įstaigų turėjo interneto puslapius. Pažymėtini svetainių trūkumai: nėra gydytojų rekomendacijų ir nuorodų į kitus interneto puslapius. Daugelyje svetainių nėra informacijos apie karjeros galimybes ligoninėje. Nepakankama informacijos apie siūlomų paslaugų tarifus, apie ligoninių dalyvavimą įgyvendinant įvairius projektus. Tik kelios ligoninės pristatė gydytojams internetinę registravimo funkciją. Labai nedaug ligoninių nurodo administravimo darbo valandas ir medicininių konsultacijų laiką. Apklausa parodė, kad vartotojai norėtų turėti galimybę registruotis internetu į gydytojo konsultaciją, pageidautų informacijos apie gydymo įstaigos kvalifikaciją ir gydytojo patirtį, apie pagrindinių ligų simptomus ir gydymą, apie vaistus ir jų poveikį organizmui, sveiką gyvenimo būdą. Visa tai leidžia daryti išvadą, kad nepakankamai paaiškintos visuomenės galimybės, kurias galėtų suteikti e.sveikata.

ENThere is enough information in the scientific literature about the positive impact of electronic health services on the quality, availability and the growth of competition between the service providers, but there was no realistic attempt to assess the scope and demand of electronic services from a consumer perspective in Lithuania. The aim of the study is to evaluate the use of information technology in the Lithuanian healthcare sector and to assess the demand for electronic health services. The research carried out in Lithuania shows that in January of 2008 only 38% of hospitals operating in Lithuania had web pages. Only large hospitals or hospital in big cities of Lithuania have web pages. Out-patient institutions are still in a worse position. At the end of 2008, only 12 percent of Lithuanian out-patient institutions had web pages. Significant weaknesses in the web sites: there are no recommendations from physicians and links to other web pages. Most websites do not have any information about career opportunities in the hospital. There is lack of information on the rates of services offered, on the participation of hospitals in the implementation of various projects. Only a few hospitals have introduced the online registration function to doctors. Very few hospitals indicate the hours of administration and the time for medical counselling. The survey reveals that consumers would like to be able to register to a consultation with a doctor online, would like information about the qualifications of the medical institution and the experience of the doctor, about the symptoms and treatment of the underlying diseases, about the medicines and their effects on the body as well as on the healthy lifestyles. All this leads to the conclusion that the public’s opportunities that e-health could provide are not sufficiently explained.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43032
Updated:
2017-11-05 19:05:33
Metrics:
Views: 1
Export: