Teismo ekspertų nepriklausomumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teismo ekspertų nepriklausomumas
Alternative Title:
Independence of forensic experts
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2001, Nr. 22 (14), p. 191-198
Keywords:
LT
Baudžiamasis procesas; Ekspertas; Eksperto nepriklausomumas; Kriminalistika; Nepriklausomumas; Teismo ekspertas.
EN
Criminal procedure; Expert; Forensic expert; Independence; Independence of expert; Kriminalistik.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami aktualūs pasitikėjimo teismo ekspertu išvadomis klausimai. Pasitikėti ir remtis galima tik nepriklausomo ir nešališko eksperto pateikiamomis išvadomis. Eksperto nepriklausomumą teisiškai gina baudžiamojo proceso įstatymas. Straipsnyje teigiama, kad galiojančiuose Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso įstatymuose numatytos teismo ekspertų nepriklausomumo garantijos yra nepakankamos. Eksperto nepriklausomumą riboja jo tarnybinis pavaldumas, proceso šalių kišimasis į eksperto veiklą nuo užsakovo priklausantis eksperto darbo apmokėjimas, eksperto vidinio įsitikinimo teisinės apsaugos neefektyvumas, procesinio įstatymo numatytų eksperto teisių pažeidimai. Šiuos klausimus siūloma papildomai reglamentuoti parengiant ir priimant atskirą Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymą. [Iš leidinio]

ENThe article analyses questions of confidence in forensic experts. Court has to base its sentence on evidences that are fully and objectively checked. Application of this rule to forensic experts means that court may rely and base itself on conclusions of independent and impartial expert. The independence of forensic expert has to be assured by legal regulation of his/her status and by precise utilization of these norms in criminal procedure. The warranties of independence stated in valid legal norms of the Republic of Lithuania are insufficient. The principle of forensic experts* independence has to be directly defended in law. The same law has to defend warranty, which is to protect their freedom of inner confidence. The independence of forensic experts is limited by their official subordination. Police and other pretrial institution must have strong services of criminalistics technologies. Institutions of forensic science may not be manageable to police. Police officers are obliged to gather and deliver evidences and other objects for examination. Only independent experts may carry out forensic examination. This is why unanimous procedure of certification of forensic experts and entering in the list of forensic experts has to be established. These tasks may be fulfilled by preparation and acceptance of law on forensic examination of the Republic of Lithuania. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43002
Updated:
2019-02-09 11:14:04
Metrics:
Views: 2
Export: