Lithuania police activity in common juvenile delinquency prevention

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuania police activity in common juvenile delinquency prevention
Alternative Title:
Lietuvos policijos veikla vykdant nepilnamečių nusikalstamumo bendrąją prevenciją
In the Journal:
Keywords:
LT
Nepilnamečių nusikalstamumas; Nepilnamečių nusikalstamumo prevencija; Nusikaltimai; Nusikaltimų prevencija; Policija; Policijos veikla; Prevencinės priemonės.
EN
Crime prevention; Crimes; Juvenile delinquency; Juvenile delinquency prevention; Police; Police activity; Preventive measures.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama įvertinti Lietuvos policijos pareigūnų veiklą, vykdant nepilnamečių nusikalstamumo bendrosios prevencijos priemones. Remiantis teisės aktų, Kauno apskrities policijos veiklos bei sociologinio tyrimo rezultatų analize, nagrinėjamas policijos darbas teisinio švietimo ir darbo mokymo įstaigose, prevencinių programų rengimo, dalyvavimo reiduose, nepilnamečių užimtumo organizavimo bei darbo su jaunaisiais policijos rėmėjais srityse. Straipsnyje daroma išvada, kad vykdant nepilnamečių nusikalstamumo bendrąją prevenciją policija formaliai stengiasi plėtoti šią veiklą ir vykdyti jai pavestas priemones. Nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos efektyvumą stabdo eilė veiksnų: per didelis darbo krūvis ir laiko kokybiškam darbui stoka; personalo trūkumas, nepakankamas prevencinėm priemonėm skiriamas finansavimas; bendradarbiavimo su socialiniais partneriais ir ypač vietos bendruomene stoka; kvalifikacijos kėlimo sistemos netobulumas; darbo užmokesčio ir darbo krūvių neatitikimas. [Iš leidinio]

ENAim of the article is to evaluate the Lithuanian police activities in the common juvenile delinquency prevention. According to the legislation, Kaunas district police activity and sociological analysis results, the work of the police in the fields of the legal education and job training facilities, prevention programs preparation, participation in raids, the organization of the employment of minors and working with the young police supporters is analysed. The article concludes that when carrying out the general prevention of juvenile delinquency, police formally endeavour to develop and carry out the activities and assigned means. A number of factors inhibit the juvenile crime prevention effectiveness: excessive workload and lack of time for qualitative work, shortage of staff, lack of funding to preventive measures, lack of cooperation with the social partners and especially with the local community, training system imperfections, wages and workload imbalance. [From the publication]

ISSN:
2029-1701
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42975
Updated:
2018-12-17 13:22:07
Metrics:
Views: 10    Downloads: 2
Export: