Lietuvių liaudies dainynas. T. 19, Karinės-istorinės dainos. Kn. 5, Antrojo pasaulinio karo ir pokario dainos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių liaudies dainynas. T. 19, Karinės-istorinės dainos. Kn. 5, Antrojo pasaulinio karo ir pokario dainos
Alternative Title:
  • Karinės-istorinės dainos
  • Antrojo pasaulinio karo ir pokario dainos
Editors:
Aleksynas, Kostas, rengėjas [cre]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005.
Pages:
660 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklės.
Keywords:
LT
20 amžius. 1940-1990.
Summary / Abstract:

LTTome skelbiamos dainos, atspindinčios Antrojo pasaulinio karo ir pokario metų istorinius įvykius ir visuomenės gyvenimą (išskyrus partizanų dainas). Jų gausų kūrimą skatino šiurpios patirtys, kurias atnešė sovietinė ir nacistinė okupacijos, taip pat kone dešimtmetį trukęs pokario stalininis totalitarinis režimas. Skelbiama 410 dainų, iš jų 268 su melodijomis. Dainos pateikiamos chronologiškai, kartu atsižvelgiant į jų tematiką. Įvadiniame Kosto Aleksyno straipsnyje skelbiama medžiaga aptariama kaip sudėtingos nesenos praeities tikrovės atspindys. Šios dainos ne tik meniškai apibendrino to meto išgyvenimus, bet ir užfiksavo įvairiausius priešinimosi okupantams momentus. Živilės Ramoškaitės straipsnyje nusakoma, kiek šių dainų melodijose atsispindi jų atsiradimo laikotarpis. Skyriuje Antrasis pasaulinis karas pateiktos dainos apie karo pradžią, priešinimąsi okupantams iš Rytų ir Vakarų. Prikurta politinio pobūdžio humoristinių dainų. Skyrius Pokaris apima gausią medžiagą, kurios svarbiausia mintis – apgailestavimas dėl prarastos laisvės, priešinimasis šalį niokojantiems atėjūnams ir kartu siekis parodyti, kad nesame palaužti. Humoristinėmis, iki satyrinio grotesko pakylančiomis dainomis šaipytasi iš „tarybinio gyvenimo“ keistenybių. Skyriaus pabaigoje – stambūs tremtinių ir politinių kalinių dainų poskyriai.Reikšminiai žodžiai: Antrasis pasaulinis karas, 1939-1945 (World War II); Military-Historical songs; The 2-nd World War; Postwar times.

ENThe volume includes songs on historical events and societal life of Word War II and the postwar period (except partisan songs). These songs are based on the terrible experience of Soviet and Nazi occupation as well as on Stalin’s postwar totalitarian regime, which lasted nearly a decade. Four hundred ten songs are published; 286 of them include a melody. The songs are presented chronologically according to their theme. In the introduction article written by Kostas Jonynas, published material is discussed as a reflection of the complicated reality of the recent past. These songs not only provided artistic generalisation of the experience of that time, but also memorized various moments of resistance against the invaders. The article by Živilė Ramoškaitė discusses how the period of appearance of these songs is transferred by their melodies. Songs presented in the chapter “The Second World War” reflect the beginning of the war and the resistance against invaders from the East and from the West. There are many humoristic songs of political character. The chapter “Postwar” involves a great amount of material, the main idea of which is regret due to lost freedom, rebellion against invaders devastating the country and also showing that we’re not crushed. Humoristic songs of satirical grotesque character sneer at the curiosities of “soviet life”. The end of the chapter includes large subsections of songs of deportees and political prisoners.

ISBN:
995569811X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4278
Updated:
2016-08-10 21:26:11
Metrics:
Views: 35
Export: