Viešosios inovacijų paramos veiksmingumo didinimas Europos Sąjungos ekonominėje erdvėje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešosios inovacijų paramos veiksmingumo didinimas Europos Sąjungos ekonominėje erdvėje: disertacija
Publication Data:
Vilnius : Technika, 2011.
Pages:
xvii, 195 p
Notes:
Disert. rengta 2007-2011 m. Vilniaus Gedimino technikos universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2011. Bibliografija.
Keywords:
LT
Viešoji inovacijų parama; Inovacijos; Viešosios paramos veiksmingumas.
EN
Public innovation support; Innovation; Public support effectiveness.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Improvement of public innovation support effectiveness in European Union economic area Vilnius : Technika, 2011 24 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjamos viešosios inovacijų paramos sistemos Europos Sąjungos ekonominėje erdvėje, jų tolesnio plėtojimo bei veiksmingumo didinimo poreikiai, galimybės ir perspektyvos. Darbe teoriniais ir praktiniais tyrimais nagrinėjamos viešosios inovacijų paramos veiksmingumo vertinimo problemos, kurių sprendimas leistų užtikrinti kokybinio pobūdžio pokyčius kuriant naujas bei tobulinant egzistuojančias viešosios paramos sistemas. Pagrindinis disertacijos tikslas yra parengti viešosios inovacijų paramos veiksmingumo vertinimo modelį, kuris būtų adekvatus šiuolaikiniams tokio vertinimo poreikiams bei grįstas viešosios inovacijų paramos plėtojimo praktika ir joje susiklosčiusių dėsningumų bei pačios paramos veiksmingumą sąlygojančių veiksnių ištyrimu. Disertacijoje pasiūlyta originali viešąją inovacijų paramą charakterizuojančių rodiklių sistema bei daugiakriterinio vertinimo metodika, taikytina parengiant ir įgyvendinant šios paramos veiksmingumo didinimui skirtas priemones tiek nacionaliniu, tiek Europos Sąjungos mastu.

ENThe dissertation analyzes the public innovation support systems in European Union economic area, its development and needs, opportunities and prospects of effectiveness improvement. Theoretical and practical research presented in dissertation is related to the problems of public innovation support effectiveness assessment. By solving them a qualitative change in development of new and improvement of existing public support systems will be ensured. The main aim of the thesis is to create a model for the effectiveness assessment of public innovation support which correspond to the particular needs and is based on in-depth analysis of public innovation support systems development practice, its patterns and factors which affect improvement of effectiveness of public innovation support. Original system of indicators for characterization as well as technique for multi-criteria assessment of public innovation support at the European level is proposed in dissertation. It could be used for creation and implementation of effective public innovation support measures at European Union economic area as well as at national level.

ISBN:
9786094570384
Related Publications:
Innovation policy measurement: analysis of Lithuania’s case / Alvydas Baležentis, Kristina Balkienė. Economic Research. 2014, 27, 1, p. 1-14.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42777
Updated:
2022-02-07 20:09:06
Metrics:
Views: 4
Export: