Vyresniųjų klasių mokinių verslumo ugdymo galimybės mokomosiose mokinių bendrovėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vyresniųjų klasių mokinių verslumo ugdymo galimybės mokomosiose mokinių bendrovėse
Alternative Title:
Opportunities of entrepreneurship education of senior pupils in junior achievement
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2012, Nr. 4 (37), p. 20-24
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mokinių įmonė; Mokomosios mokinių bendrovės; Verskumo ugdymas; Verslumo ugdymas; Vyresniųjų klasių mokiniai; Entrepreneurship education; Senior pupils; Students' company.
Keywords:
LT
Mokiniai / School students; Mokiniai /School students; Mokomosios mokinių bendrovės; Ugdymas / Education; Vadyba/ Management; Verskumo ugdymas.
EN
Entrepreneurship education; Senior pupils; Students' company.
Summary / Abstract:

LTViena iš prioritetinių kompetencijų, akcentuojamų Europos ir Lietuvos švietimo tiksluose, – verslumo kompetencija. Jos aktualumas pabrėžiamas Bendrosiose programose ir išsilavinimo standartuose, kituose nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose. Mokomosios mokinių bendrovės (MMB) ypač skatina mokinių kūrybiškumą, atsakomybę, sprendimų priėmimą, bendradarbiavimą ir kt. Tyrimo tikslas – atskleisti vyresniųjų klasių mokinių verslumo ugdymo galimybes MMB. Atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, kad didžiausia paskata įsitraukti į MMB veiklą yra įdomi novatoriška veikla. Mokiniai nori prisiimti daugiau atsakomybės už savo veiksmus, priimti svarbius sprendimus bei efektyviai planuoti veiklą. Jie patys gali pereiti visu įmonės gyvavimo veiklos etapus dar mokyklos suole, įgyti verslumo gebėjimų, verslininkų patirties, susipažinti su verslo rizika bei sunkumais. Remiantis tyrimo rezultatais, mokinių lūkesčiai atitiko realybę. Visi buvo patenkinti dalyvavimu įmonės veikloje, dauguma jų tai mielai pakartotų panašiame projekte. Tiriamieji nurodė, kad mokomosios mokinių bendrovės veikla – tai puiki galimybė įgyti verslininkų patirties nerizikuojant dideliu kapitalu. Ši veikla ugdo pasitikėjimą savimi, atsakomybę, rizikavimą, gebėjimą išgyventi nesėkmę, kūrybiškumą, problemų sprendimą ir pan. Projekto metu mokiniams iškilo darbų organizavimo, laiko stokos, grupės vieningumo trūkumo siekiant bendro tikslo problemų.

ENEnterprise skills are necessary every day and in every sphere of life: seeking a career, at work, establishing business and making important decisions in everyday life. Educational Junior Achievement establishments are a great opportunity for pupils to apply their theoretical economic and business knowledge in practice, to gain experience, develop enterprise skills. Having analysed the results of the research it is possible to state that the greatest encouragement for the pupils to join the activities of the Junior Achievement is the chance to experience certain diversity: to escape from usual textbooks and lessons. They prefer learning through action, group work. While implementing the project, the pupils encounter the same problems as in real business: organisation of work, shortage of time, lack of cooperation in achieving the common aim. The pupils acknowledge that participation in the Junior Achievement stimulates such enterprise skills as self-confidence, responsibility, creativity, problem solution. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42756
Updated:
2018-12-17 13:21:41
Metrics:
Views: 21    Downloads: 3
Export: