Gyventojų santaupų problema Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gyventojų santaupų problema Lietuvoje
Alternative Title:
The Problem of personal savings in Lithuania
Keywords:
LT
Gyventojai / Population; Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income.
Summary / Abstract:

LTNamų ūkių santaupos yra pagrindinis visuomenės vystymosi potencialas, nes per finansų tarpininkus santaupos yra transformuojamos į paskolas ir investicijas, kurios yra labai svarbus ekonomikos vystymosi veiksnys. Santaupų lygis svarbus šalies ekonominės situacijos indikatorius, nes rodo namų ūkių rezervus iš vienos pusės ir šalies nacionalinės ekonomikos kreditų šaltinis iš kitos pusės. Kitą vertus, santaupų dėka mažėja pinigų masės apimtys, o tai sukuria prielaidas infliacijos mažėjimui. Be to, dalis pajamų, kurių naudojimas yra atidėtas tam tikram laikotarpiui, ekonomikai yra papildomas piniginių lėšų šaltinis, kuris leidžia plėsti gamybą. Dar vienas svarbus santaupų veiksnys makrolygiu tas, kad rinkos ekonomikos šalyse namų ūkių santaupoms yra skiriamas, ypatingas dėmesys, kadangi santaupų egzistavimas šalyje reiškia šalies turtingumą ir taip pat apibūdina visuomenės mastymą. Pajamų paskirstymas į išlaidas ir santaupas yra vienas iš svarbiausių gyventojų finansinių sprendimų, planuojant savo ateitį. Svarbu prisiminti tai, kad santaupos visais žmonijos gyvenimo laikais buvo neatskiriama jų žmogiškosios prigimties dalis. Iki šiol pasaulio mokslininkams nepavyko išsiaiškinti, kas nulemia gyventojų taupymo elgseną. Atsižvelgiant į tai, pabandysime apžvelgti Lietuvos gyventojų taupymo galimybes ir sąlygas. Šis straipsnis - vienas iš pirmųjų bandymų iškelti santaupų formavimosi problemas Lietuvoje ir pateikti kai kuriuos gyventojų santaupų aspektus. Bandoma apibrėžti asmenines santaupas, atskleisti jų formavimosi mechanizmą - veiksnius, motyvus, gyventojų finansinę elgseną.Reikšminiai žodžiai: Namų ūkis; Pajamų paskirstymas; Išlaidos; Santaupos; Gyventojų taupymo elgsena; Household; Income distribution; Expenses; Savings; Saving behaviour of people.

ENThe savings of households constitute the main potential of society’s development, because – through financial intermediaries – savings are transformed into loans and investments, which form a vital factor of economic development. The level of savings is an important indicator of country’s economic situation, because it indicates the reserves of households, on one hand, and the source of credits for national economy, on the other. Yet, savings decrease the volume of money, which creates conditions for decreasing inflation. Besides, a part of income, whose use is postponed for a certain period, is an additional source of monetary funds for the economy, which allows expanding production. Another important savings factor on a macro level is that market economy countries devote particular attention to household savings, because existence of savings in a country demonstrates wealth of this country and thus characterizes social mentality. Distribution of income into expenditures and savings is one of the most important financial decisions individuals make in planning their future. Until now, international scientists could not explain what drives saving behaviour among individuals. Noting this, we shall attempt to review opportunities and conditions for savings among Lithuanian residents. This article is one of the first attempts to articulate the issue of savings formation in Lithuania and present certain features concerning personal savings. The authors attempt to define personal savings, identify the mechanism for forming them – factors, motives, financial behaviour of individuals.

ISBN:
9955965533
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4272
Updated:
2014-01-18 17:21:55
Metrics:
Views: 19
Export: